Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1994 z dne 30. 12. 1994

Kazalo

2977. Zakon o spremembah zakona o notariatu, stran 5027.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah zakona o notariatu
Razglašam zakon o spremembah zakona o notariatu, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. decembra 1994.
Št. 012-01/94-162
Ljubljana, dne 27. decembra 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O NOTARIATU
1. člen
V zakonu o notariatu (Uradni list RS, št. 13/94 in 48/94) se prvi odstavek 127. člena spremeni tako, da se glasi:
"Notarska zbornica Slovenije se konstituira in začne veljavno delovati potem, ko je po tem zakonu imenovanih prvih trideset notarjev."
2. člen
129. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Določbe 47. člena in 60. do 71. člena tega zakona se uporabljajo od 1. junija 1995.
1. junija 1995 prenehajo veljati:
- drugi in tretji odstavek 107. člena, četrti in peti odstavek 117. člena, tretji in četrti odstavek 137. člena zakona o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76 in 23/78);
- drugi stavek drugega odstavka 58. člena in drugi odstavek 62. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 15/76 in 1/89);
- prvi in drugi odstavek 2. člena in 17. člen zakona o overitvi podpisov, pisave in prepisov (Uradni list SRS, št. 29/72).
1. junija 1995 se preneha uporabljati 69. člen zakona o menici (Uradni list FLRJ, št. 104/46 in Uradni list SFRJ, št. 16/65, 54/70 in 57/89)."
3. člen
130. člen se spremeni, tako da se glasi:
"Za dokončanje zadev, ki so do 31. maja 1995 predložene pristojnim sodiščem oziroma upravnim organom, so pristojni ti organi."
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 740-01/92-3/8
Ljubljana, dne 19. decembra 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti