Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1994 z dne 9. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1994 z dne 9. 12. 1994

Kazalo

2751. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta, stran 4350.

P o r o č i l o
o izidu volitev članov občinskega sveta
Občinska volilna komisija občine Pesnica je na seji, dne 5. decembra 1994, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov in zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov občinskega sveta, na volitvah 4. decembra 1994, ugotovila:
I
1. Na volitvah 4. decembra je imelo pravico voliti skupaj 5613 volilcev, od tega:
a) 5613 volilcev, vpisanih v volilne imenike in
b) glasovanja s potrdili ni bilo.
2. Glasovalo je skupaj 1968 volilcev ali 35,06% od vseh volilcev, ki so imeli pravico volit, od tega je:
a) 1958 volilcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku,
b) 10 volilcev glasovalo po pošti.
II
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 1968 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volilca, ker sta bili obkroženi dve ali več list kandidatov, je bilo 338 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 1630.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov.
+-------+------+-------------------------------------------------------------+
|Št.  |Glasov|Ime liste                          |
|liste |   |                               |
+-------+------+-------------------------------------------------------------+
|1.   |112  |Samostojna kandidatna lista                 |
+-------+------+-------------------------------------------------------------+
|2.   |94  |Demokrati Slovenije – Slovenska obrtnopodjetniška stranka – |
|    |   |stranka centra – SOPS in Demokratska stranka Slovenije    |
+-------+------+-------------------------------------------------------------+
|3.   |306  |Slovenska ljudska stranka – SLS               |
+-------+------+-------------------------------------------------------------+
|4.   |165  |Socialdemokratska stranka Slovenije – SDSS          |
+-------+------+-------------------------------------------------------------+
|5.   |420  |Slovenski krščanski demokrati - SKD             |
+-------+------+-------------------------------------------------------------+
|6.   |199  |Liberalna demokracija Slovenije - LDS            |
+-------+------+-------------------------------------------------------------+
|7.   |334  |Združena lista socialnih demokratov – ZL           |
+-------+------+-------------------------------------------------------------+
III
Na podlagi 2. člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60-335/ 94), prvi občinski svet šteje 17 članov, zato je vsem listam kandidatov na razpolago 17 mandatov.
Po določbah 14., 86. in 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72-263/94, 7-310/94 in 33-1353/94) in izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile posamezne liste, deljenih s številom 1 do 17 (D'Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih količnikov naslednje:
+------+--------+------------------------------------------------------------+
|Zap. |Količnik|Št. in ime liste                      |
|št.  |    |                              |
+------+--------+------------------------------------------------------------+
|1   |420,00 |5 Slovenski krščanski demokrati – SKD            |
+------+--------+------------------------------------------------------------+
|2   |334,00 |7 Združena lista socialnih demokratov – ZL         |
+------+--------+------------------------------------------------------------+
|3   |306,00 |3 Slovenska ljudska stranka – SLS              |
+------+--------+------------------------------------------------------------+
|4   |210,00 |5 Slovenski krščanski demokrati – SKD            |
+------+--------+------------------------------------------------------------+
|5   |199,00 |6 Liberalna demokracija Slovenije – LDS           |
+------+--------+------------------------------------------------------------+
|6   |167,00 |7 Združena lista socialnih demokratov – ZL         |
+------+--------+------------------------------------------------------------+
|7   |165,00 |4 Socialdemokratska stranka Slovenije – SDSS        |
+------+--------+------------------------------------------------------------+
|8   |153,00 |3 Slovenska ljudska stranka – SLS              |
+------+--------+------------------------------------------------------------+
|9   |140,00 |5 Slovenski krščanski demokrati – SKD            |
+------+--------+------------------------------------------------------------+
|10  |112,00 |1 Samostojna kandidatna lista                |
+------+--------+------------------------------------------------------------+
|11  |111,33 |7 Združena lista socialnih demokratov – ZL         |
+------+--------+------------------------------------------------------------+
|12  |105,00 |5 Slovenski krščanski demokrati – SKD            |
+------+--------+------------------------------------------------------------+
|13  |102,00 |3 Slovenska ljudska stranka – SLS              |
+------+--------+------------------------------------------------------------+
|14  |99,50  |6 Liberalna demokracija Slovenije – LDS           |
+------+--------+------------------------------------------------------------+
|15  |94,00  |2 Demokrati Slovenije – Slovenska obrtnopodjetniška stranka |
|   |    |– stranka centra – SOPS in Demokratska stranka Slovenije  |
+------+--------+------------------------------------------------------------+
|16  |84,00  |5 Slovenski krščanski demokrati – SKD            |
+------+--------+------------------------------------------------------------+
|17  |83,50  |7 Združena lista socialnih demokratov – ZL         |
+------+--------+------------------------------------------------------------+
Po zaporedju najvišjih količnikov pripada posameznim listam kandidatov naslednje število mandatov:
+--------+-------------------------------------------------------------------+
|Število |                                  |
|mandatov|Ime liste                             |
+--------+-------------------------------------------------------------------+
|1    |SAMOSTOJNA KANDIDATNA LISTA                    |
+--------+-------------------------------------------------------------------+
|1    |DEMOKRATI SLOVENIJE – SLOVENSKA OBRTNOPODJETNIŠKA STRANKA –    |
|    |STRANKA CENTRA – SOPS IN DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE       |
+--------+-------------------------------------------------------------------+
|3    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS                  |
+--------+-------------------------------------------------------------------+
|1    |SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDSS             |
+--------+-------------------------------------------------------------------+
|5    |SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD                |
+--------+-------------------------------------------------------------------+
|2    |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS               |
+--------+-------------------------------------------------------------------+
|4    |ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZL              |
+--------+-------------------------------------------------------------------+
Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, koliko mandatov je dobila lista.
Upoštevajoč, da noben kandidat ni dobil toliko preferenčnih glasov (več kot polovico glasov volilcev, ki so glasovali za listo), so v prvi občinski svet izvoljeni kandidati po vrstnem redu na listi:
1. Franc ŠUMENJAK, roj. 12. 1. 1949, stanujoč Jareninski vrh 35
2. Ivan ŠABEDER, roj. 30. 5. 1951, stanujoč Vajgen 25
3. Peter KRANVOGEL, roj. 26. 8. 1954, stanujoč Dragučova 10
4. Franc ŽMAVC, roj. 9. 12. 1944, stanujoč Ročica 41
5. Roman MULEC, roj. 18. 1. 1947, stanujoč Ročica 40
6. Ivan VERČKOVNIK, roj. 21. 12. 1933, stanujoč Pesnica 70
7. Branko MULEC, roj. 14. 10. 1962, stanujoč Pesnica 9a
8. Ivan SENEKOVIČ, roj. 20. 10. 1963, stanujoč Sp. Jakobski dol 64
9. Marjan ŽUGMAN, roj. 22. 9. 1951, stanujoč Gačnik 63
10. Ivan KERŠ, roj. 8. 12. 1938, stanujoč Jelenče 21b
11. Franc BREG, roj. 15. 9. 1943, stanujoč Počenik 39
12. Gabrijela PLATEIS, roj. 9. 9. 1965, stanujoča Ročica 27
13. Srečko ČRNKO, roj. 6. 5. 1936, stanujoč Jareninski vrh 5
14. Marjan FRAJZMAN, roj 9. 12. 1952, stanujoč Pesnica 35a
15. Jožef KMETIČ, roj. 1. 1. 1944, stanujoč Ranca 30b
16. Martin HANŽIČ, roj. 26. 10. 1919, stanujoč Jareninski dol 6
17. Zdravko EDER, roj. 14. 2. 1956, stanujoč Gačnik 83.
Št. 0028/PT
Pesnica, 6. decembra 1994.
Občinska volilna komisija
Pesnica 41

Člani:
Vlado Možina
Marija Rotman
Ferdinand Rojko

Predsednik
Janez Horvat, dipl. prav. l. r.

AAA Zlata odličnost