Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1994 z dne 9. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1994 z dne 9. 12. 1994

Kazalo

2750. Poročilo o izidu volitev župana, stran 4350.

P o r o č i l o
o izidu volitev župana
Občinska volilna komisija občine Pesnica je na seji, dne 5. decembra 1994, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov in zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana, na volitvah 4. decembra 1994, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za župana.
I
Na volitvah 4. decembra 1994 je imelo pravilo voliti skupaj 5613 volilcev, od tega
a) 5613 volilcev, vpisanih v volilne imenike
b) volilcev, ki bi glasovali s potrdili, ni bilo.
2. Glasovalo je skupaj 1968 volilcev ali 35,06% od vseh volilcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 1958 volilcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku
b) 10 volilcev glasovalo po pošti.
II
Za volitve župana je bilo oddanih 1968 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volilca, ker sta bila obkrožena oba kandidata, so bile 402 glasovnice neveljavne.
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. Ivan Verčkovnik  595 glasov (37,99%)
2. Bojan Mažgon   971 glasov (62,01%)
Skupaj        1566 glasov (100%).
III
Občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72-2630/94, 7-310/94 in 33-1353/94) ugotovila, da je za župana izvoljen:
Bojan Mažgon, roj. 26. 9. 1957, stanujoč, Pesnica 40e, 62211 Pesnica,
ki je dobil večino veljavnih glasov.
Št. 0027/PT
Pesnica, dne 6. decembra 1994.
Občinska volilna komisija
Pesnica 41

Člani:
Vlado Možina
Marija Rotman
Ferdinand Rojko

Predsednik
Janez Horvat, dipl. prav. l. r.

AAA Zlata odličnost