Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1994 z dne 11. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1994 z dne 11. 11. 1994

Kazalo

2534. Odlok o dopolnitvi odloka o razglasitvi nepremičnin kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Lendava, stran 3966.

Na podlagi 18. in 19. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/18 in 42/86), 265. člena statuta občine Lendava (Uradne objave občin Pomurja, št. 37/81, 29/83 in 9/86) in 3. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o pristojnosti zborov Skupščine občine Lendava (Uradni list RS, št. 43/93), je Skupščina občine Lendava, na seji dne 24. 10. 1994 sprejela
O D L O K
o dopolnitvi odloka o razglasitvi nepremičnin kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Lendava
1. člen
Dopolni se 5. člen odloka o razglasitvi nepremičnin kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Lendava (Uradni list RS, št. 20/93) tako, da se pri točki IV. ZGODOVINSKI SPOMENIK za oznako Z 7 doda oznaka:
"Z 8 - Naš dom Črenšovci, Ul. Prekmurske Čete 20."
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 616-1/94-7
Lendava, dne 17. oktobra 1994.
Predsednik
Skupščine občine Lendava
Štefan Cigut l. r.