Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1994 z dne 7. 10. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1994 z dne 7. 10. 1994

Kazalo

2112. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek, stran 3407.

Na podlagi 16., 42. in 43. člena zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93), 3. člena zakona o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list RS, št. 72/93 in 22/94), 21. člena zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek
1. člen
V uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek (Uradni list RS, št. 72/93, 43/94) se besedilo 3. točke 2. člena nadomesti z besedilom, ki se glasi:
"3. dnevnica za službeno potovanje, ki traja:
– 6 do 8 ur – do višine 1.218 SIT,
– 8 do 12 ur – do višine 1.750 SIT,
– nad 12 ur – do višine 3.500 SIT."
7. točka se nadomesti z novo, ki se glasi:
"7. povračila stroškov za službena potovanja v tujino:
– do višine, določene v skladu z uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94), in sicer dnevnica do višine, določene v skladu s 4., 5., 6., 7. in 8. členom te uredbe, povračilo stroškov prenočevanja do višine, določene v skladu z 9. členom te uredbe, povračilo stroškov prevoza na službeni poti do višine, določene v skladu z 12. in 15. členom te uredbe ter povračilo drugih stroškov do višine, določene v skladu s 14. členom te uredbe.
Določba 6. člena uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino se za davčne namene smiselno uporablja tako, da se znesek dnevnic, ki ne bo obdavčen poveča:
– članom uprave in nadzornih svetov pravnih oseb ter poslovodjem – direktorjem pravnih oseb, ki navedenih organov nimajo in zasebnikom, ki opravljajo dejavnost -za 20%,
– delavcem, ki jih imenuje poslovodja (direktor), so njemu neposredno odgovorni in vodijo posamezno delovno področje ali za poslovodjo opravljajo naloge, ki zahtevajo posebno strokovnost – za 10%."
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422-01/93-3/4-8
Ljubljana, dne 30. septembra 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek I. r:
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti