Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1994 z dne 7. 10. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1994 z dne 7. 10. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2109. Zakon o volilni kampanji
2110. Zakon o političnih strankah

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2111. Ukaz o povišanju častnikov vojnih enot Teritorialne obrambe RS

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2112. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek
2113. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine Ajdovščina
2114. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine Brežice
2115. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine Cerknica
2116. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine Domžale
2117. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine Gornja Radgona
2118. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine Grosuplje
2119. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine Ilirska Bistrica
2120. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine Izola
2121. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine Jesenice
2122. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine Kočevje
2123. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine Lenart
2124. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine Litija
2125. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine Ljubljana Bežigrad
2126. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine Ljubljana Center
2127. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine Ljubljana Moste-Polje
2128. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine Ljubljana Šiška
2129. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine Ljubljana Vič-Rudnik
2130. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine Murska Sobota
2131. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine Postojna
2132. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine Piran
2133. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine Ribnica
2134. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine Ruše
2135. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine Sevnica
2136. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine Slovenske Konjice
2137. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine Tolmin razen območja Triglavskega narodnega parka
2138. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine Tržič
2139. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine Velenje
2140. Uredba o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje izvirske pitne vode iz predora Karavanke
2141. Uredba o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje izvirske pitne vode iz izvira ob potoku Nemiljščica
2142. Uredba o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje izvirske pitne vode iz izvira Prošček v Knežkih Ravnah

Sklepi

2143. Sklep o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v Hong Kongu
2144. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Hong Kongu

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2145. Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev lekarn
2146. Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev bolnišnic, zdravstvenih domov, Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije in zavodov za zdravstveno varstvo
2147. Povprečni mesečni tečaji ECU za julij, avgust in september 1994
2148. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 1994
2149. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno za območje Republike Slovenije za september 1994

OBČINE

Brežice

2151. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen

Grosuplje

2152. Pravilnik o dodelitvi enkratne občinske pomoči za izobraževanje na področju kmetijstva
2153. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja družinskih kmetij in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v občini Grosuplje

Idrija

2154. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta RŽS1 HALDA - skladišče tekočega naftnega plina - v Idriji

Jesenice

2155. Sklep o dajanju soglasja k cenam
2156. Odredba o določitvi najvišjih cen dimnikarskih storitev

Kočevje

2157. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za Kočevsko Polje
2158. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Kočevje za obdobje 1986-2000, ki se nanašajo na območje Kočevskega Polja
2159. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za območje Jasnica pri Kočevju

Krško

2160. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi akontacijske vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v IV. trimesečju leta 1994

Ljubljana

2150. Sklep spremembi in dopolnitvi sklepa o ustanovitvi javnega holdinga mestnih javnih podjetij

Ljutomer

2161. Sklep o razpisu referenduma o prenehanju krajevnega samoprispevka za vas Precetinci v KS Radoslavci, kateri je bil sprejet 22. 4. 1990 z veljavnostjo do 31. 5. 1995 in razpisu rednega krajevnega samoprispevka za vas Precetinci v KS Radoslavci

Mozirje

2162. Sprememba pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega podjetništva v občini Mozirje

Sevnica

2163. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora v občini Sevnica
2164. Odlok o spremembi odloka o ustanavljanju, organiziranju in delovanju civilne zaščite v občini Sevnica
2165. Sklep o soglasju k dopolnitvi 5. člena statuta Zdravstvenega doma Sevnica
2166. Sklep o dopolnitvi odloka o uvedbi postopka za melioracijo kmetijskih zemljišč na območju Domajev vrh in Zavratec