Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1994 z dne 23. 9. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1994 z dne 23. 9. 1994

Kazalo

2034. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi, stran 3268.

Na podlagi petega odstavka 14. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) izdaja ministrica za pravosodje v soglasju z ministrico za delo, družino in socialne zadeve in ministrom za finance
PRAVILNIK
o dopolnitvi pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi
1. člen
V pravilniku o napredovanju zaposlenih v državni upravi (Uradni list RS, št. 41/94) se za 45. členom doda novi 45.a člen, ki se glasi:
»Izjemoma je lahko zaposleni uvrščen v višji plačilni razred, kot je določeno s tem pravilnikom, če je njegovo delo zaradi znanja in izkušenj nenadomestljivo za opravljanje dejavnosti organa ali službe.
Določilo prejšnjega odstavka se lahko uporabi pri prvi zaposlitvi v državni upravi ter pri napredovanju zaposlenega na bolj zahtevno delovno mesto, ob prvi razporeditvi v skladu z določili zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti in tega pravilnika pa le, če zaposleni izpolnjujejo pogoje za izjemno napredovanje.
V primeru iz prvega odstavka določi plačilni razred višjim upravnim delavcem na predlog predstojnika organ, pristojen za njegovo imenovanje, ostalim zaposlenim pa predstojnik oziroma drug z zakonom določen organ, pristojen za odločanje o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja s predhodnim soglasjem Komisije Vlade RS za kadrovske in administrativne zadeve.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 131-1/94
Ljubljana, dne 19. septembra 1994.
Meta Zupančič l.r.
ministrica za pravosodje
 
Soglašam:
Kina Klinar l r.
ministrica za delo,
družino in socialne zadeve
 
Soglašam:
Mitja Gaspari l. r.
minister za finance

AAA Zlata odličnost