Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994

Kazalo

1812. Uredba o dopolnitvah uredbe o postopku priprave in sprejemanja prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora, stran 3001.

Na podlagi prvega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) v zvezi s 16. členom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/83 in 47/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o dopolnitvah uredbe o postopku priprave in sprejemanja prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora
1. člen
Za tretjim odstavkom 5. člena uredbe o postopku priprave in sprejemanja prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora (Uradni list RS, št. 56/93, v nadaljevanju: uredba) se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 'Če je upravni organ predlog prostorskih ureditvenih pogojev v roku iz prvega odstavka tega člena predložil v potrditev in je ministrstvo s predlogom soglašalo in če je izvršni svet občinske skupščine poskrbel, da je bil usklajen predlog pravočasno predložen v razpravo na občinsko skupščino, občina pa prostorskih ureditvenih pogojev v roku do 10. julija 1994 ne sprejme, upravni organ nemudoma izroči vsa do tedaj pripravljena gradiva zavodu, ki na njihovi podlagi pripravi predlog za njihov sprejem.'
2. člen
Prvi odstavek 6. člena uredbe se spremeni tako, da se glasi: 'Prostorske ureditvene pogoje v primerih iz četrtega in petega odstavka 2. člena, drugega odstavka 3. člena ter tretjega in četrtega odstavka 5. člena uredbe sprejme Vlada Republike Slovenije na predlog ministra z uredbo.'
3. člen
Drugi odstavek 6. člena uredbe se spremeni tako, da se glasi: ' V primerih iz prvega odstavka tega člena, razen če gre za primer iz četrtega odstavka prejšnjega člena, se sredstva oziroma preostanek sredstev iz pete alinee drugega odstavka 2. člena te uredbe z odredbo ministra nakaže zavodu.'.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01/93-3/2-8
Ljubljana, dne 28. julija 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost