Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1994 z dne 15. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1994 z dne 15. 7. 1994

Kazalo

1715. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek, stran 2794.

Na podlagi 16., 42. in 43. člena zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93), 3. člena zakona o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list RS, št. 72/93 in 22/94), 21. člena zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št.' 72/93) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št: 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek
1. člen
V uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek (Uradni list RS, št. 72/93) se v 1. točki 2. člena podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi:
'preračunano za 22 delovnih dni oziroma 176 delovnih ur. Pri obračunu regresa prehrane med delom lahko izplačevalec upošteva število delovnih dni oziroma ur rednega delovnega časa, opredeljenega z aktom izplačevalca, v skladu z zakonom o delovnih razmerjih.'
V 2. točki se besedi 'super bencina' nadomestita z besedilom, ki se glasi: 'motornega bencina – 98 oktanov'.
5. točka se nadomesti z novo, ki se glasi:
'5. povračilo stroškov prevoza na službeni poti:
– za potovanja z javnimi prevoznimi sredstvi – do višine stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, in sicer na podlagi dokazila oziroma računa;
– za potovanja z lastnim prevoznim sredstvom -kilometrina do višine 30% cene motornega bencina – 98 oktanov.'
V 7. točki se besedilo alinee nadomesti z novim, ki se glasi:
'- do višine, določene v skladu z uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94).
2. člen
V 2. točki 3. člena se besedilo 'mesečne nagrade učencem in študentom za obvezno prakso' nadomesti z besedilom, ki se glasi: 'mesečno plačilo učencem, dijakom in študentom za opravljeno obvezno praktično delo v vzgojno-izobraževalnem procesu.'
3. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422-01/93-3/3-8
Ljubljana, dne 7. julija 1994.
Vlada Republike Slovenije
Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti