Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1993 z dne 18. 2. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1993 z dne 18. 2. 1993

Kazalo

408. Sklep o dajanju soglasja k cenam, stran 422.

Na podlagi 3. in 10. člena Zakona o cenah (Uradni list SR, št. 1/91-I) in 1. člena Odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91-I, 33/91 in 62/92) je Izvršni svet Skupščine občine Gornja Radgona na seji dne 4. 2. 1993 sprejel
SKLEP
o dajanju soglasja k cenam
1
Podjetja in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela, ki opravljajo dejavnosti:
– področje 10 – STANOVANJSKE KOMUNALNE DEJAVNOSTI IN UREJANJE NASELJA IN PROSTORA
• urejanje naselja in prostora
• pogrebne storitve, urejanje in vzdrževanje pokopališč
• dimnikarske storitve
– področje 13 – ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO VARSTVO
• dejavnost zavodov za dnevno bivanje otrok morajo pred spremembo cen proizvodov in storitev pridobiti soglasje Izvršnega sveta Skupščine občine Gornja Radgona.
2
Soglasje je treba izdati najpozneje v 30 dneh od dneva, ko je bil poslan zahtevek za spremembo cen.
Če izvršni svet v roku iz prvega odstavka te točke ne izda soglasja, se šteje, da je dano soglasje za spremembo cen.
3
Zahtevek za spremembo cen mora vsebovati naslednje podatke:
1. ime proizvoda oziroma storitve in mersko enoto
2. ceno za katero se zahteva soglasje, odstotek zahtevanega povečanja, cena ki se uporablja od začetka uporabe nove cene
3. organ, ki je sprejel sklep o povečanju,cene in navedbo, od kdaj se uporablja nova cena
4. razloge, ki pogojujejo predloženo ceno.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 381-2/91-11
Gornja Radgona, dne 4. februarja 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

AAA Zlata odličnost