Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1993 z dne 31. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1993 z dne 31. 12. 1993

Kazalo

2663. Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek, stran 3829.

Na podlagi 16., 42. in 43. člena zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. /93), 21. člena zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. /93) ter 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni l. RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek
1. člen
Ta uredba določa višino povračil stroškov v zvezi z delom, do katere se povračila ne vštevajo v osnovo za davek od osebnih prejemkov ter višino drugih prejemkov in povračil stroškov v zvezi z delom, do katere se priznavajo kot odhodek pri ugotavljanju davčne osnove.
2. člen
Povračila stroškov v zvezi z delom se ne vštevajo v osnovo za davek od osebnih prejemkov ter se priznajo kot odhodek največ do višine:
1. regres za prehrano med delom – do višine 10% povprečne mesečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle tri mesece;
2. povračilo stroškov prevoza na delo in z dela – do višine stroškov za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi, če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi pa kilometrina do višine 15% cene super bencina;
3. dnevnica za službeno potovanje, ki traja:
– 6 do 8 ur – do višine 1,74%,
– 8 do 12 ur – do višine 2,50%,
– nad 12 ur – do višine 5,00%
povprečne mesečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle tri mesece;
4. povračilo stroškov prenočevanja:
– na podlagi računa za prenočevanje v hotelu nižje od de luxe kategorije – do višine zneska računa,
– na podlagi računa za prenočevanje v hotelih de luxe kategorije – do višine 87,4% dnevnice za službeno potovanje, ki traja nad 12 ur,
– brez računa – do višine 30% dnevnice za službeno potovanje, ki traja nad 12 ur;
5. kilometrina – do višine 30% cene motornega bencina – 98 oktanov;
6. terenski dodatek dnevno – do višine 21% dnevnice za službeno potovanje, ki traja nad 12 ur;
7. povračila stroškov za službena potovanja v tujino:
– v druge države do višine, določene v skladu s sklepom Izvršnega sveta Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 22/91);
8. nadomestilo za ločeno življenje:
– povračilo stroškov stanovanja – do višine 18%,
– povračilo stroškov prehrane – do višine 22%
povprečne mesečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle tri mesece.
3. člen
Drugi prejemki se priznavajo kot odhodek največ do višine:
1. plača pripravnika – do višine 70% plače, določene za delovno mesto, za katerega se pripravnik usposablja;
2. mesečne nagrade učencem in študentom za obvezno prakso – do višine 15% povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji;
3. regres za letni dopust – do višine povprečne mesečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije;
4. jubilejne nagrade – do višine:
– za 10 let delovne dobe 50%
– za 20 let delovne dobe 75%
– za 30 let delovne dobe 100%
povprečne mesečne neto plače v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle tri mesece;
5. odpravnina ob upokojitvi – do višine treh povprečnih mesečnih neto plač v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle tri mesece oziroma v višini treh povprečnih mesečnih neto plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje;
6. solidarnostna pomoč – do višine povprečne neto plače v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle tri mesece.
4. člen
Pri ugotavljanju zneskov iz prejšnjih členov še upoštevajo zadnji znani statistični podatki. Za izračun kilometrine se upošteva maloprodajna cena motornega bencina.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 1994 dalje.
Št. 422-01/93-3/1-8
Ljubljana, dne 29. decembra 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti