Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1993 z dne 31. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1993 z dne 31. 12. 1993

Kazalo

2639. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja, stran 3798.

Na podlagi 4. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93) in prvega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja
1. člen
V uredbi o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja (Uradni list RS, št. 24/93 in 62/93) se za prvim odstavkom 29. člena doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Dolgoročne finančne naložbe v tujini, katerih posamezne vrednosti na dan 31. december 1992 ne presegajo 30,000.000 SIT, ovrednoti podjetje na osnovi zaključnega računa podjetja v tujini, potrjenega s strani pristojnega davčnega organa, oziroma na posebno zahtevo Agencije ali Službe družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji na osnovi revidiranega zaključnega računa podjetja v tujini."
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
Dosedanji tretji odstavek se črta.
2. člen
V tretjem odstavku 56. člena se besede v tretji vrsti do 31. decembra 1993" nadomestijo z besedami "do 20. marca 1994".
3. člen
V Prilogi I. Bilančni obrazec otvoritvene bilance se v razdelku AKTIVNE POSTAVKE besedilo pod zaporedno številko 9 "ZUNAJBILANČNA AKTIVA (106 do 109)" nadomesti z besedilom "ZUNAJBILANČNA AKTIVA (106 do 109" + 900)".
Za zaporedno številko 9.3. se doda nova zaporedna številka 9.4., ki se glasi:
"9.4. Objekti in naprave, oziroma omrežja po 76. in 77. členu zakona o gospodarskih javnih službah, Oznaka za AOP 900, s prekrižanim delom, ki ga označujejo stolpci 1, 2 in 3 Znesek iz bilance stanja na dan 31. december 1992.".
Dosedanja zaporedna številka 9.4. postane zaporedna številka 9.5.
V razdelku PASIVNE POSTAVKE se pod zaporedno številko 1.1.2.2 Povečanje vrednosti delnic (126 do
131), Oznaka za AOP 125., 126., 127., 128., 129., 130. in 131, del, ki ga označuje stolpec 2 Znesek v otvoritveni bilanci na dan 1. 1. 1993, prekriža.
Pod zaporedno številko 1.2.2 Rezerve (zakonske, statutarne, proste), se v delu, ki ga označuje stolpec 2 Znesek v otvoritveni bilanci na dan 1. 1. 1993, prekrižani del črta. Pod zaporedno številko 10 se besedilo "ZUNAJBILANČNA PASIVA (212 do 215)" nadomesti z besedilom "ZUNAJBILANČNA PASIVA (212 do 215 + 901)".
Za zaporedno številko 10.3 se doda nova zaporedna številka 10.4, ki se glasi:
10. 4 Viri objektov in naprav, oziroma omrežij po 76. in 77. členu zakona o gospodarskih javnih službah. Oznaka za AOP 901, s prekrižanim delom, ki ga označuje stolpec 1 Znesek iz bilance stanja na dan 31. december 1992."
Dosedanja zaporedna številka 10.4 postane zaporedna številka 10.5.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/93-2/10-8
Ljubljana, dne 23. decembra 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti