Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1993 z dne 17. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1993 z dne 17. 12. 1993

Kazalo

2486. Sklep o dajanju soglasja k cenam, stran 3331.

Na podlagi 3. in 10. člena Zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 1. člena Uredbe o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 15/93) je Izvršni svet Skupščine občine Gornja Radgona na seji, dne 21. 10. 1993 sprejel
SKLEP
o dajanju soglasja k cenam
1
Podjetja in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela, ki opravljajo dejavnosti iz:
Področja 10. Stanovanjsko komunalne dejavnosti in urejanje prostora:
– dimnikarske storitve
– pogrebna služba, urejanje in vzdrževanje pokopališč.
Področje 13. Zdravstveno in socialno varstvo
– dejavnost zavodov za dnevno bivanje otrok morajo pred spremembo cen proizvodov in storitev pridobiti soglasje Izvršnega sveta Skupščine občine Gornja Radgona (v nadaljnjem besedilu: izvršni svet).
2
Podjetja in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela predložijo zahtevo za soglasje k cenam s podrobnejšo utemeljitvijo Oddelku za gospodarstvo in negospodarske dejavnosti.
3
Če zahteva za soglasje ne vsebuje dovolj podatkov, lahko v skladu z določili 2. člena Uredbe o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 15/93) funkcionar, ki vodi občinski upravni organ, pristojen za cene v roku 10 dni od prejema vloge za izdajo soglasja zahteva dopolnitev le-te.
Če podjetja in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela v roku 8 dni po prejemu obvestila za dopolnitev vloge ne pošljejo ustrezne dopolnitve, izvršni svet vlogo zavrne.
4
Izvršni svet odloči o soglasju najkasneje v 30 dneh po prejemu popolne vloge zavezancev iz 1. točke tega sklepa.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 382-1/93
Gornja Radgona, dne 21. oktobra 1993
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

AAA Zlata odličnost