Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1993 z dne 5. 11. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1993 z dne 5. 11. 1993

Kazalo

2236. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Skupščine občine Lendava, stran 2978.

Na podlagi 3. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristojnostih zborov Skupščine občine Lendava (Uradni list RS, št. 43/93) je Skupščina občine Lendava na 17. skupni seji dne 21. 10. 1993 sprejela
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
Poslovnika Skupščine občine Lendava
1. člen
V 1. alinei 38. člena se črtata besedi »skupnega zasedanja«.
2. člen
V 1. odstavku 40. člena se črtajo besede »na skupnem zasedanju«, besedilo 2. odstavka tega člena pa se spremeni tako, da se glasi:
»V skladu z odlokom o pristojnostih zborov skupščine enakopravno z zbori SO obravnava tudi SMNSS na skupni seji ali na ločeni seji.«
3. člen
Besedilo 1. odstavka 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Skupna seja je sklepčna, če je navzoča večina delegatov od skupnega števila vseh izvoljenih delegatov. Ne glede na to določilo pa skupna seja ni sklepčna, če je na seji prisotnih manj kot 1/3 delegatov (7) kateregakoli zbora.«
4. člen
V 2. stavku 2. odstavka 45. člena se besedi »zbor spremeni« nadomestita z besedama »zbori spremenijo«.
5. člen
V 3. odstavku 51. člena se črta beseda »zbor« ter le-ta nadomesti z besedo »skupščina«.
6. člen
61. člen 8. podpoglavja »SKUPNO ZASEDANJE ZBOROV« se v celoti črta.
7. člen
Besedilo 2. odstavka 77. člena se v celoti črta.
8. člen
Celotno podpoglavje d) »uskladitev spornih vprašanj« s členi od 78. do vključno 80. člena se v celoti črta.
9. člen
Besedilo 1. odstavka 81. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ko odlok oziroma drug akt enakopravno z zbori SO obravnava Skupščina MNSS, se smiselno uporablja določilo odloka o pristojnostih zborov SO, ki se nanaša na reševanje spornih vprašanj med zbori SO in SMNSS.«
10. člen
Spremembe in dopolnitve poslovnika skupščine občine začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 021-3/92-1
Lendava, dne 21. oktobra 1993.
Predsednik
Skupščine občine
Lendava
Štefan Cigut, l. r.