Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1993 z dne 5. 11. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1993 z dne 5. 11. 1993, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2210. Odlok o izvolitvi sodnice Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
2211. Odlok o izvolitvi sodnika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
2212. Odlok o izvolitvi sodnice Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
2213. Odlok o izvolitvi sodnika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
2214. Odlok o izvolitvi sodnice Temeljnega sodišča v Ljubljani
2215. Odlok o izvolitvi sodnice Temeljnega sodišča v Ljubljani
2216. Odlok o izvolitvi sodnika Temeljnega sodišča v Kranju
2217. Odlok o izvolitvi sodnice Temeljnega sodišča v Celju
2218. Odlok o razrešitvi sodnice Temeljnega sodišča v Ljubljani
2219. Odlok o razrešitvi sodnika Temeljnega sodišča v Novem mestu
2220. Odlok o razrešitvi članice in imenovanju člana Upravnega odbora Prešernovega sklada
2221. Odlok o spremembi odloka o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije
2222. Odlok o spremembi odloka o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za narodni skupnosti in izvolitvi predsednice, podpredsednika in članov komisije
2223. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za kulturo, šolstvo in šport in o izvolitvi predsednika, dveh podpredsednikov in članov odbora
2224. Odlok o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika in članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za parlamentarno preiskavo o vpletenosti in odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi z najdbo orožja na mariborskem letališču
2225. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za peticije in izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije
2226. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko in o izvolitvi predsednika, dveh podpredsednic in članov odbora
2227. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov odbora

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2251. Uredba o spremembah uredbe o pogojih za pridobitev pravice do deleža sredstev za plačilo prispevkov za socialno zavarovanje samostojnega kulturnega delavca iz državnega proračuna

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2252. Navodilo o spremembi navodila o primerih in pogojih, pod katerimi se ne plačuje varščina iz 310. člena Carinskega zakona
2253. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 1993
2254. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije za oktober 1993

OBČINE

Cerknica

2228. Sklep o spremembi sklepa o cenah za geodetske storitve

Črnomelj

2229. Sklep o plačilni sezoni ogrevanja iz kotlovnice Čardak

Kamnik

2230. Odredba o spremembi odredbe o prometnem režimu na cesti Kranjski rak-Kisovec in Dol

Krško

2231. Odlok o razglasitvi urbanističnega kompleksa Valvasorjeve hiše, župne cerkve sv. Janeza Evangelista in kapele sv. Duha za kulturni in zgodovinski spomenik

Laško

2232. Odlok o lokacijskem načrtu za magistralni plinovod Štore - Laško, za odsek na območju občine Laško

Lendava

2233. Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Lendava za leto 1993
2234. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi centra za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Lendava
2235. Obvezna razlaga k 10. členu Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto - mesto Lendava (Uradne objave št. 28/88)
2236. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Skupščine občine Lendava

Metlika

2237. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o ureditvi prometa v mestu Metlika

Novo mesto

2238. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta osnovne šole in vrtca v Mrzli dolini v Novem mestu

Radovljica

2239. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
2240. Odlok o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnega zajetja Draga, Kamen, Mravljinec in Sv. Peter

Sevnica

2245. Odlok o ustanavljanju, organiziranju in delovanju civilne zaščite v občini Sevnica
2246. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi Skupščine občine Sevnica, pristojnosti zborov, o načinu odločanja in načinu volitev vodstva Skupščine, vodstva posameznih zborov in Izvršnega sveta Skupščine občine Sevnica

Sežana

2241. Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov

Slovenske Konjice

2242. Odlok o spremembi dela zazidalnega načrta Center Slovenske Konjice - Prevrat (blokovna gradnja)
2243. Odlok o graditvi in vzdrževanju zaklonišč na območju Slovenske Konjice
2244. Odlok o spremembi dela zazidalnega načrta nad Milenkovo (Žičko) cesto v Slovenskih Konjicah (v nadaljevanju Žička cesta)

Škofja Loka

2247. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka

Šmarje pri Jelšah

2248. Začasna odredba o določitvi javnih mest za prodajo blaga zunaj prodajaln v naseljih občine Šmarje pri Jelšah

Trebnje

2249. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove za bencinski servis v Mokronogu in o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za bencinski servis v Mokronogu

Velenje

2250. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Velenje za leto 1993

POPRAVKI

1. Popravek uredbe odloka o zavarovanju ogroženih živalskih vrst
2. Popravek odloka o spremembi odloka o obveznem odlaganju in odvažanju smeti in odpadkov na območju občine Brežice
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti