Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1993 z dne 6. 8. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1993 z dne 6. 8. 1993

Kazalo

1820. Navodilo o postopku izdaje soglasij za prodajo s premičnimi prodajnimi objekti v občini Radovljica, stran 2496.

Na podlagi 13. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93) v zvezi z izdajanjem soglasja pristojnega organa lokalne skupnosti iz 45., 54. in 57. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93) in 163. člena Statuta občine Radovljica (U.V.G., št. 20/83, 3/86, 15/86, 9/90, Uradni list RS, št. 23/91, 26/91) je Izvršni svet Skupščine občine Radovljica na svoji 101. seji dne 20. 7. 1993 sprejel
NAVODILO
o postopku izdaje soglasij za prodajo s premičnimi prodajnimi objekti v občini Radovljica
UVODNE UGOTOVITVE
1. člen
Navodilo določa postopek izdaje soglasja za prodajo na drobno s premičnimi prodajnimi objekti (na premičnih stojnicah, s potujočo prodajalno v vozilih in s prodajnimi avtomati) na območju občine Radovljica iz 45., 54. in 57. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (v nadaljevanju besedila: pravilnik).
PRODAJA BLAGA NA PREMIČNIH STOJNICAH
2. člen
Dovoljenje za mesto postavitve premične stojnice na javnem in drugem mestu izda Uprava za urbanizem občine Radovljica v skladu s predpisi, ki urejajo posege v prostor (odločba o priglašenih delih za poseg v prostor).
3. člen
Soglasje za prodajo na premičnih stojnicah izda trgovcu Uprava za gospodarstvo in družbene dejavnosti občine Radovljica na podlagi predhodnega dovoljenja iz 2. člena tega navodila za blago, določeno v 47. členu pravilnika, ki se na premični stojnici lahko prodaja.
PRODAJA BLAGA NA PREMIČNIH STOJNICAH OB RAZNIH PRIREDITVAH
4. člen
Dovoljenje za izvedbo javnih prireditev in shodov izda Uprava za notranje zadeve Občine Radovljica v skladu z veljavnimi predpisi.
5. člen
Soglasje za prodajo na premičnih stojnicah v času prireditev izda prireditelju za seznam trgovcev in drugih posameznikov, ki na prireditvi lahko prodajajo Uprava za gospodarstvo in družbene dejavnosti. Soglasje se izda na podlagi dovoljenja iz 4. člena tega navodila za blago, določeno v 47. člena pravilnika, ki se na premični stojnici lahko prodaja.
PRODAJA S PRODAJNIMI AVTOMATI
6. člen
Soglasje za postavitev prodajnega avtomata v ali pred poslovnim prostorom izda trgovcu Uprava za gospodarstvo in družbene dejavnosti na podlagi mnenja pristojnih inšpektorjev.
V primeru, da stoji prodajni avtomat samostojno in ločeno od poslovnega prostora se smiselno uporablja enak postopek kot pri premičnih stojnicah.
POTUJOČA PRODAJALNA
7. člen
Soglasje za prodajo s potujočo prodajalno v prirejenem vozilu izda za seznam mest Uprava za urbanizem občine Radovljica v skladu s predpisi, ki urejajo posege v prostor in na podlagi predložene odločbe, da prirejeno vozilo trgovca izpolnjuje pogoje za potujočo prodajo.
Št. 331-2/93-3
Radovljica, dne 20. julija 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Radovljica
Jože Resman l. r.