Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1993 z dne 11. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1993 z dne 11. 6. 1993

Kazalo

1310. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o denacionalizaciji, stran 1703.

Na podlagi prvega odstavka 107. in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o denacionalizaciji
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o denacionalizaciji, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 2. junija 1993.
Št. 0100-78/93
Ljubljana, dne 10. junija 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o spremembi in dopolnitvi Zakona o denacionalizaciji
1. člen
V Zakonu o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I) se v prvem odstavku 64. člena beseda "osemnajstih" nadomesti z besedo "štiriindvajsetih".
2. člen
V tretjem odstavku 88. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo "razen za nepremičnine oziroma premoženje, za katero je bila vložena zahteva za denacionalizacijo.".
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 720-01/91-3/86-1
Ljubljana, dne 2. junija 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost