Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1992 z dne 27. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1992 z dne 27. 3. 1992

Kazalo

726. Zakon o obrestni meri zamudnih obresti, stran 885.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi zakona o obrestni meri zamudnih obresti
Razglaša se zakon o obrestni meri zamudnih obresti, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na seji Družbenopolitičnega zbora dne 18. marca 1992 ter na sejah Zbora občin in Zbora združenega dela dne 11. marca 1992.
Št. 0100-58/92
Ljubljana, dne 18. marca 1992.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o obrestni meri zamudnih obresti
1. člen
Dolžnik, ki zamudi z izpolnitvijo denarne obveznosti iz obligacijskih razmerij, plača od zneska dolga od nastanka zamude do trenutka plačila zamudne obresti po obrestni meri, določeni s tem zakonom.
Po tem zakonu se plačuje zamudne obresti tudi v primeru zamude za izpolnitev denarnih obveznosti za davke, prispevke, carine in druge uvozne davščine.
2. člen
Obrestna mera zamudnih obresti za obligacijska razmerja je enaka stopnji rasti cen na drobno v preteklem mesecu, preračunani na letno raven, in realni letni zamudni obrestni meri 30%.
Obrestna mera zamudnih obresti za davke, prispevke, carine in druge uvozne davščine je enaka stopnji rasti cen na drobno v preteklem mesecu, preračunani na letno raven, in realni letni zamudni obrestni meri 30%.
Zamudne obresti se obračunavajo po konformni metodi.
3. člen
Ta zakon se ne uporablja za dolžniško-upniška razmerja, ki jih ureja poseben zakon.
4. člen
Minister za finance izda podrobnejši predpis o načinu izračunavanja zamudnih obresti.
5. člen
Podatke o stopnji rasti cen iz 2. člena tega zakona objavlja Zavod Republike Slovenije za statistiko v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list SFRJ, št. 57/89).
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 102. člena zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/91-I), 214. člena zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90), 32. člena zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 48/90 in 32/91-I), 46. člena zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92), 13. člena zakona o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/90), 16. člena zakona o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje (Uradni list RS, št. 48/90) in 269. člena carinskega zakona (Uradni list SFRJ, št. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 in 21/90).
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-06/91-1/2
Ljubljana, dne 18. marca 1992.
Skupščina
Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti