Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1992 z dne 30. 10. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1992 z dne 30. 10. 1992

Kazalo

2412. Sklep o dajanju soglasja k cenam, stran 2995.

Na podlagi 3. in 10. člena Zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 1. člena Odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91-I in 33/91) je Izvršni svet Skupščine občine Gornja Radgona na seji dne 13. 10. 1992 sprejel
SKLEP
o dajanju soglasja k cenam
1
Podjetja in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela, ki opravljajo dejavnosti:
– področje 10
  – urejanje naselja in prostora
  – pogrebne storitve, urejanje in vzdrževanje pokopališč
  – dimnikarske storitve
– področje 12
  – zdravstvo in socialno varstvo
  – dejavnost zavodov za dnevno bivanje otrok
morajo pred spremembo cen proizvodov in storitev pridobiti soglasje Izvršnega sveta Skupščine občine Gornja Radgona.
2
Soglasje je treba izdati najpozneje v 30 dneh od dneva, ko je bil poslan zahtevek za spremembo cen.
Če izvršni svet v roku iz prvega odstavka te točke ne izda soglasja, se šteje, da je dano soglasje za spremembo cen.
3
Zahtevek za spremembo cen mora vsebovati naslednje podatke:
1. ime proizvoda, oziroma storitve in mersko enoto
2. ceno, za katero se zahteva soglasje, odstotek zahtevanega povečanja, cena, ki se uporablja od začetka uporabe nove cene
3. organ, ki je sprejel sklep o povečanju cene in navedbo od kdaj se uporablja nova cena
4. razloge, ki pogojujejo predloženo ceno.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 15. oktobra dalje.
Predsednik
Izvršnega sveta
SO Gornja Radgona
Anton Tropenauer, inž. gradb. l. r.

AAA Zlata odličnost