Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1991 z dne 13. 9. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1991 z dne 13. 9. 1991

Kazalo

495. Navodilo o pošiljanju obvestil o cenah zaradi spremljanja, stran 457.

Na podlagi 3. člena odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91-I) izdaja Sekretariat za razvoj, urejanje prostora, varstvo okolja in upravne zadeve občine Krško
NAVODILO
o pošiljanju obvestil o cenah zaradi spremljanja
Družbena in zasebna podjetja, druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela so dolžni pristojnemu organu za cene v občini, zaradi spremljanja pošiljati obvestila o cenah za proizvode oziroma storitve najpozneje v treh dneh od dneva njihove uveljavitve.
Obvestilo o cenah pošiljajo podjetja, druge pravne osebe in nosilci samostojnega osebnega dela za naslednje proizvode in storitve:
+---------+-------+----------+-----------------------------------------------+
|Panoga  |Skupina|Podskupina|Naziv                     |
+---------+-------+----------+-----------------------------------------------+
|     |    |     |Področje 06 – Promet in zveze         |
+---------+-------+----------+-----------------------------------------------+
|0606   |06060 |060601  |Mestni promet Prevoz potnikov v mestnem in   |
|     |    |     |obmestnem prometu z avtobusi          |
|     |    |     |Področje 10 – Stanovanjsko komunalne      |
|     |    |     |dejavnosti in urejanje naselja in prostora:  |
|     |    |     |vsi proizvodi in storitve           |
|     |    |     |Področje 11 – finančne, tehnične in poslovne  |
|     |    |     |storitve                    |
+---------+-------+----------+-----------------------------------------------+
|1103   |11030 |110304  |Storitve na področju prometa Storitve tržnic  |
|     |    |     |na debelo in na drobno             |
|     |    |     |Področje 13 – Zdravstveno in socialno varstvo |
+---------+-------+----------+-----------------------------------------------+
|1302   |    |     |Družbeno varstvo otrok in mladine in socialno |
|     |    |     |varstvo                    |
+---------+-------+----------+-----------------------------------------------+
|     |13021 |     |Družbeno varstvo otrok in mladine       |
+---------+-------+----------+-----------------------------------------------+
|     |    |130211  |Dejavnost zavodov za dnevno bivanje otrok   |
+---------+-------+----------+-----------------------------------------------+
|     |13022 |     |Socialno varstvo otrok in mladine       |
+---------+-------+----------+-----------------------------------------------+
|     |    |130221  |Varstvo in oskrba socialno ogroženih otrok in |
|     |    |     |mladine                    |
+---------+-------+----------+-----------------------------------------------+
|     |13023 |     |Socialno varstvo odraslih           |
+---------+-------+----------+-----------------------------------------------+
|     |    |130231  |Socialno varstvo normalnih odraslih oseb    |
+---------+-------+----------+-----------------------------------------------+
|     |13024 |130240  |Socialno delo                 |
+---------+-------+----------+-----------------------------------------------+
Št. 5-385-1/91
Krško, dne 2. septembra 1991.
Sekretar
Sekretariata za razvoj,
urejanje prostora, varstvo okolja in
upravne zadeve občine Krško
Franc Jenič, dipl. ek., l. r.

AAA Zlata odličnost