Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1991 z dne 24. 12. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1991 z dne 24. 12. 1991

Kazalo

1356. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Cerknica za leto 1991, stran 1344.

Na podlagi zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90) in 4. člena statutarnega odloka o volitvah v zbore občinske skupščine in o njihovih pristojnostih (Uradni list RS, št. 1/90 in 9/90) je Skupščina občine Cerknica na seji dne 12. 12. 1991 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Cerknica za leto 1991
1. člen
S tem odlokom se spremeni odlok o proračunu občine Cerknica za leto 1991.
2. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu občine Cerknica za leto 1991 tako, da se glasi:
skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1991 v višini 199,911.000 SLT se razporedijo:
– tekoči del proračuna 170,483.000
– investicijski del proračuna 29,428.000
3. člen
Odlok začne veljati z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije in še uporablja za proračunsko leto 1991.
Št. 401-1/91-9
Cerknica, dne 12. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Cerknica
Janez Okoliš l. r.