Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991

Kazalo

1002. Navodilo o pošiljanju obvestil o cenah zaradi spremljanja, stran 999.

Na podlagi 3. člena odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91), izdaja načelnica Uprave za gospodarstvo in družbene dejavnosti
NAVODILO
o pošiljanju obvestil o cenah zaradi spremljanja
1
Družbena in zasebna podjetja, druge pravne osebe, ter nosilci samostojnega osebnega dela so dolžni Upravi za gospodarstvo in družbene dejavnosti občine Radovljica, ki je pristojni organ za cene v občini pošiljati obvestila o cenah najpozneje v treh dneh od dneva uveljavitve nove cene.
Obvestilo o cenah pošiljajo podjetja, druge pravne osebe in obrtniki za naslednje proizvode in storitve:
+------+-------+----------+----------------------------------------------+
|Panoga|Skupina|Podskupina|Naziv                     |
+------+-------+----------+----------------------------------------------+
|   |    |     |Področje 10 – stanovanjsko          |
|   |    |     |komunalne dejavnosti             |
|1003 |10039 |100390  |Druge komunalne dejavnosti:          |
|   |    |     |– dimnikarske storitve            |
|   |    |     |– pogrebne storitve              |
|   |    |     |Področje 13 – Zdravstvo in socialno varstvo  |
|1302 |1302  |130211  |Dejavnost Zavodov za dnevno bivanje otrok   |
|   |13023 |130231  |Socialno varstvo normalnih odraslih oseb   |
+------+-------+----------+----------------------------------------------+
2
Obvestilo o cenah mora vsebovati naslednje podatke:
– ime proizvoda oziroma storitve
– mersko enoto
– ceno proizvoda oziroma storitve:
a) ceno, ki se uporablja do začetka uporabe nove cene
b) novo ceno
c) odstotek povečanja.
3
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 385-7/91
Radovljica, dne 21. oktobra 1991.
Načelnica
Irena Jan, dipl. ek. l. r.