Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2020 z dne 18. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2020 z dne 18. 6. 2020

Kazalo

1433. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, stran 3201.

  
Na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije 
1. člen 
V Odloku o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 83/20 in 86/20) se v 10. členu 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. čezmejnega dnevnega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant;«.
Za 1. točko se doda nova 1.a) točka, ki se glasi:
»1.a) čezmejnega tedenskega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot tedenski delovni migrant;«.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. osebo, ki izvaja prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije ter za tovorni promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 12 urah po vstopu;«.
V 5. točki se številka »24« nadomesti s številko »12«.
Črtata se 13. in 14. točka.
Dosedanji 15. in 16. točka postaneta 13. in 14. točka.
Za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Osebe, ki uveljavljajo izjemo iz 1.a), 7., 8., 9., 10., 11., 14. točke prejšnjega odstavka, morajo ob prehodu meje predložiti negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-1 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni in je bil opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta odlok začne veljati 19. junija 2020.
Št. 00717-21/2020
Ljubljana, dne 18. junija 2020
EVA 2020-1711-0029
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost