Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

467. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o kakovosti jedilne soli, stran 1384.

  
Na podlagi četrtega odstavka 64. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o dopolnitvah Pravilnika o kakovosti jedilne soli 
1. člen
V Pravilniku o kakovosti jedilne soli (Uradni list RS, št. 46/18) se v 8. členu za drugim odstavkom dodajo novi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Navedba hranilne tabele na jodirani soli ni obvezna. Če na jodirani soli ni navedbe hranilne tabele, je obvezna navedba količine joda med sestavinami.
(4) Če je z delom E Priloge VII Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (UL L št. 304 z dne 22. 11. 2011, str. 18), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o novih živilih, spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (UL L št. 327 z dne 11. 12. 2015, str. 1), predpisano navajanje vseh sestavljenih sestavin, se navedeta izraz »jodirana sol« ali »jod. sol« ter seznam njenih sestavin (npr.: jodirana sol (sol, kalijev jodid)).
(5) Ne glede na določbo točke č) drugega odstavka tega člena se nejodirana sol kot sestavina v predpakiranih izdelkih lahko označi kot »nejodirana sol« ali »sol«.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-212/2018
Ljubljana, dne 5. marca 2020
EVA 2018-2330-0086
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti