Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2020 z dne 16. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2020 z dne 16. 7. 2020

Kazalo

1846. Sklep o imenovanju člana Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija, stran 4002.

  
Na podlagi sedme alineje šestega odstavka v zvezi s sedmim odstavkom 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni zbor na seji 14. julija 2020 sprejel
S K L E P 
o imenovanju člana Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija 
Za člana Programskega sveta RTV Slovenija se na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija imenuje:
dr. Leon OBLAK
za čas do izteka mandata članov, imenovanih s Sklepom o imenovanju sedmih članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija z dne 28. 4. 2020 (Uradni list RS, št. 60/20).
Št. 010-02/20-24/42
Ljubljana, dne 14. julija 2020
EPA 1253-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik