Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019

Kazalo

216. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Zagorje ob Savi v mandatnem obdobju 2018–2022, stran 403.

  
Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) in 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 3. redni seji dne 28. 1. 2019 sprejel
S K L E P 
o financiranju političnih strank v Občini Zagorje ob Savi v mandatnem obdobju 2018–2022 
I. 
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank v Občini Zagorje ob Savi, znaša v mandatnem obdobju 2018–2022, 0,3 %primerne porabe (PPi) oziroma sredstev, ki jih ima Občina Zagorje ob Savi opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za posamezno proračunsko leto.
II. 
Politični stranki, se dodelijo sredstva iz proračuna Občine Zagorje ob Savi sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah, če je dobila najmanj polovico števila glasov potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta.
III. 
Sredstva se političnim strankam nakazujejo mesečnona njihove transakcijske račune.
IV. 
Obseg dodeljenih sredstev posameznim političnim strankam se vsako leto določi s posebnim sklepom, ki ga sprejme župan in se posreduje posameznim političnim strankam v vednost.
V. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 4. 12. 2018 dalje.
Št. 410-2/2019
Zagorje ob Savi, dne 28. januarja 2019
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.