Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019

Kazalo

202. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata članici Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, stran 391.

  
Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 1. izredni seji dne 21. 1. 2019 sprejel
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
o potrditvi mandata članici Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi mandat članici Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana Jožki Hegler.
Mandat članice je vezan na mandat mestnega sveta.
Mandat se začne z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa.
Št. 041-339/2018-7
Ljubljana, dne 21. januarja 2019
 
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.