Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019

Kazalo

191. Sklepi o imenovanju volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, stran 359.

  
Na podlagi 33. in 34. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB-1, 54/07 – odločba US in 23/17) je Državna volilna komisija na 64. seji 24. 1. 2019, sprejela
S K L E P E 
o imenovanju volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije 
V volilno komisijo I. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območja naslednjih občin: Bled, Bohinj, Cerkno, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Gorenja vas – Poljane, Idrija, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kamnik, Komenda, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Škofja Loka, Šenčur, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica (sedež: Kranj), se imenujejo:
 
predsednik
MOKOREL IGOR
 
namestnik predsednika
RUDOLF PETER
 
članica
KAVŠEK NUŠA
 
namestnica članice
DOLINAR DIVJAK NIKA
 
članica
ANTONIČ SVETINA TANJA
 
namestnica članice
HARB ANA
 
član
RAVNIKAR ALJOŠA
 
namestnik člana
JARKOVIČ MARJAN
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja I. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območja naslednjih občin: Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica (sedež: Jesenice), se imenujejo:
 
predsednica 
ČEBULJ MAJDA
 
namestnica predsednice 
ŠTRAVS SIMONA
 
član 
ZUPAN DOMEN
 
namestnik člana 
KOVAČ TADEJ
 
članica 
NOČ MIRJAM
 
namestnik članice 
BRČINOVIĆ ANDRIJA
 
članica 
ROŽIČ NINA
 
namestnik članice 
AVDIĆ FIKRET
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja I. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območja občine Bohinj, Bled in Gorje (sedež: Radovljica), se imenujejo:
 
predsednica 
HREN MARTINA
 
namestnica predsednice 
OVČAK KOS MAJA
 
član 
FRELIH ROK
 
namestnik člana 
REPINC BLAŽ
 
član 
KRŽIŠNIK ŽIGA
 
namestnik člana 
REJC MILAN
 
članica 
PERNUŠ RENATA
 
namestnik članice 
MLAKAR PETER
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja I. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občine Radovljica (sedež: Radovljica), se imenujejo:
 
predsednik 
URANKAR ALEKSANDER
 
namestnica predsednika 
LESAR NATAŠA
član 
BELE IGOR
namestnica člana 
RESMAN IRENA
 
član 
KALAN MAKSIMILIJAN
 
namestnica člana 
ERMAN JULIJA
 
član 
SKALAR JOŽE
 
namestnik člana 
REMEC GREGOR
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja I. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del območja Mestne občine Kranj (sedež: Kranj), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti bivše občine Kranj: Kranj Primskovo, Kranj Vodovodni stolp, Bratov Smuk, Kranj Čirče, Britof, Predoslje, Kokrica, Kranj Center), se imenujejo:
 
predsednica 
JAKOPIČ ŠPELA
 
namestnica predsednice 
KRPAČ ULAGA BARBARA
 
član 
TOMŠE GREGOR
 
namestnica člana 
KASTIGAR TATJANA
 
član 
MARKIŠIČ SANDI
 
namestnik člana 
RAKAR JANEZ
 
članica 
RAVNIKAR ANDREJA
 
namestnik članice 
KOČEVAR POLAK JAN
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja I. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1)obsega del območja Mestne občine Kranj (sedež: Kranj), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti bivše občine Kranj: Kranj Planina, Kranj Huje, Kranj Gorenja Sava, Kranj Zlato Polje, Kranj Struževo, Kranj Stražišče, Podblica, Besnica, Jošt, Žabnica, Mavčiče, Bitnje, Kranj Orehek Drulovka), se imenujejo:
 
predsednica 
MIKLAVČIČ HELENA
 
namestnica predsednice 
ŠIFRER MARIJA
 
članica 
KRISTAN SAŠA
 
namestnica članice 
PANTELIČ NADA
 
članica 
NOGRAŠEK TAJA
 
namestnik članice 
ROZMAN JANEZ
 
član 
BAVDEK BORIS
 
namestnica člana 
VODNIK TADEJA
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja I. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območja naslednjih občin: Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Šenčur, Jezersko in del območja Mestne občine Kranj (sedež: Kranj), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti bivše občine Kranj: Naklo, Grad, Šenturška Gora, Poženik, Zalog, Cerklje na Gorenjskem, Brniki, Velesovo, Olševek-Hotemaže, Šenčur, Voglje, Kokra, Trboje, Jezersko, Voklo, Visoko, Tenetiše, Trstenik, Goriče, Golnik, Duplje, Podbrezje, Bela, Preddvor), se imenujejo:
 
predsednica 
HORVAT RENATA
 
namestnica predsednice 
SEVER PETRA
 
član 
KARNIČAR FRANC
 
namestnik člana 
URANIČ BRANE
članica 
KRŽIŠNIK ANA
namestnik članice 
MALJEVAC SIMON
 
član 
BOŠTJANČIČ STANISLAV
 
namestnica člana 
PIPAN ALENKA
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja I. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občine Tržič (sedež: Tržič), se imenujejo:
 
predsednica 
JELEN KOSI VALERIJA
 
namestnica predsednice 
OBERSTAR HELENA EMILIJA
 
član 
BOGATAJ JANEZ
 
namestnik člana 
TOMAZIN BORIS
 
član 
JANEŽIČ BOŠTJAN
 
namestnik člana 
STANOJEV SAŠO
 
član 
GUBIČ SEBASTJAN
 
namestnik člana 
AHČUN ALEŠ
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja I. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občine Škofja Loka (sedež: Škofja Loka), se imenujejo:
 
predsednica 
KIRIN IRMA
 
namestnica predsednice 
PROSEN SIMONA
 
članica 
DAGARIN JELKA
 
namestnik članice 
BOGATAJ ALOJZIJ
 
članica 
GLŰCKS MAJA
 
namestnik članice 
PERME ALJAŽ
 
član 
JELOVŠEK GORAZD
 
namestnik člana 
PERIČ DAMIJAN
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja I. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Gorenja vas-Poljane, Železniki in Žiri (sedež: Škofja Loka), se imenujejo:
 
predsednik 
KLUN GREGOR
 
namestnica predsednika 
NOVAK KOLENKO MIHAELA
 
članica 
ENIKO URŠKA
 
namestnik članice 
THALER JANEZ
 
član 
MEDIČ MARTIN
 
namestnik člana 
ALBREHT IVAN
 
član 
GORTNAR PETER
 
namestnica člana 
SOMRAK NADA
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja I. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Kamnik in Komenda (sedež: Kamnik), se imenujejo:
 
predsednik 
AVBELJ STANISLAVA
 
namestnica predsednika 
MARKOVIČ BRIGITA
 
član 
ZIDARIČ IGOR
 
namestnik člana 
CIGLER KRALJ JANEZ
 
članica 
ARKO MAŠA
 
namestnica članice 
BIHELOVIĆ RUŽICA
 
član 
LAP CENE
 
namestnica člana 
GROŠELJ MARJANCA
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja I. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občine Idrija in Cerkno (sedež: Idrija), se imenujejo:
 
predsednica 
PAHOR IRENA
 
namestnik predsednice 
SMRDEL BORUT
 
članica 
PIVK META
 
namestnik članice 
SKRT IVAN
 
članica 
LENDOVŠEK BIBA
 
namestnica članice 
HRIBOVŠEK MAJA
 
član 
REŽUN BOJAN
 
namestnik člana 
ANDREE JANEZ
V volilno komisijo II. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Tolmin, Bovec, Kobarid, Piran, Izola, Mestna občina Koper, Ankaran, Sežana, Hrpelje – Kozina, Divača, Komen, Ilirska Bistrica, Postojna, Pivka, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko, Kanal, Brda, Mestna občina Nova Gorica, Šempeter – Vrtojba, Ajdovščina in Vipava (sedež: Postojna), se imenujejo:
 
predsednica 
ZIMA JENULL TADEJA
 
namestnica predsednice 
SVET GOLOUH TEJA
 
članica 
VUKELIĆ KATARINA
 
namestnica članice 
NOVAK ANA
 
član 
ZUPANIČ MLADEN
 
namestnica člana 
BODANEC SILVA
 
članica 
SKENDŽIČ POLONCA
 
namestnica članice 
ŠULIGOJ MONIKA
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja II. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Tolmin, Bovec in Kobarid (sedež: Tolmin), se imenujejo:
 
predsednica 
KRISTANČIČ DOLNIČAR GENOVEFA
 
namestnica predsednice 
SIVEC LEVPUŠČEK SANJA
 
član 
ČOBEC DARKO
 
namestnica člana 
HADALIN JANJA
 
članica 
PRIJATELJ ALEKSANDRA
 
namestnik članice 
LIPUŠČEK RADOVAN
 
član 
URŠIČ ROK
 
namestnica člana 
LEDI VLASTA
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja II. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občine Piran (sedež: Piran), se imenujejo:
 
predsednica 
UMEK DRAGICA
 
namestnik predsednice 
KRSTIĆ JANI
 
članica 
TONČIČ VESNA
 
namestnica članice 
ZUPANČIČ ZDENKA
 
član 
FILIPUT DARKO
 
namestnica člana 
MATIČETOVA DARJA
 
članica 
MEKIŠ DRAGICA
 
namestnica članice 
KORENIKA TINA
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja II. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občine Izola (sedež: Izola), se imenujejo:
 
predsednik 
BOHINEC VITOMIR
 
namestnik predsednika 
ŠTRUKELJ MILAN
 
član 
KAJTNA ALOJZ
 
namestnik člana 
KLIČIĆ ŠEFIK
 
član 
MARC IVAN
 
namestnik člana 
DANILOVIĆ MILOVAN
 
članica 
BOLJE ZDENKA
 
namestnica članice 
TRAMPUŠ MARINA
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja II. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del območja Mestne občine Koper (sedež: Koper), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, volilni okraj obsega krajevne skupnosti Žusterna, Prisoje-Olmo, Koper Za gradom, Koper Markovec, Semedela, Koper Breg, Koper Center), se imenujejo:
 
predsednica 
ROBEŽNIK NELLY
 
namestnik predsednice 
SENČUR MILOŠ
 
član 
FURLANIČ LEON
 
namestnica člana 
SERTIČ LANA
 
članica 
KAPELJ ESTER
 
namestnik članice 
ČALIJA JADRANKO
 
članica 
GULIČ ELIZABETA
 
namestnica članice 
ŠUKALO MATEJA
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja II. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del območja Mestne občine Koper (sedež: Koper), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992 volilni okraj obsega krajevne skupnosti Šmarje pri Kopru, Škocjan, Vanganel, Pobegi – Čežarji, Bertoki, Ankaran, Boršt, Črni Kal, Podgorje, Zazid, Rakitovec, Dekani, Gračišče, Gradin, Hrvatini, Marezige, Pridvor, Škofije), se imenujejo:
 
predsednica 
SAKAL NATALIJA
 
namestnica predsednice 
SITAR RADA
 
član 
RATOŠA GREGOR
 
namestnik člana 
ŠEGULA MIHAEL
 
član 
GORNIK MARKO
 
namestnik člana 
MAVRIČ TIM
 
član 
KRIŽMAN MARIJAN
 
namestnik člana 
GORNIK MARKO
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja II. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Sežana, Hrpelje – Kozina, Divača in Komen (sedež: Sežana), se imenujejo:
 
predsednica 
MARAS MARINELA
 
namestnik predsednice 
ČEČ TOMAŽ
 
članica 
ŠIRCA MILOJKA
 
namestnik članice 
ČIGON DANIJEL
član 
MOŽE BRANKO
namestnica člana 
FURLAN FON PATRICIJA
 
članica 
KOBAL MARTINA
 
namestnik člana 
MARIČ VLADO
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja II. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občine Ilirska Bistrica (sedež: Ilirska Bistrica), se imenujejo:
 
predsednica 
REBERC MIRJANA
 
namestnica predsednice 
JELOVŠEK TADEJA
 
član 
BAŠA DEJAN
 
namestnik člana 
PRIMC JANEZ
 
član 
HRVATIN VLADO
 
namestnik člana 
KRESEVIČ DENIS
 
članica 
POŽAR ŠTUNF MOJCA
 
namestnica članice 
KANDARE SANJA
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja II. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Postojna in Pivka (sedež: Postojna), se imenujejo:
 
predsednica 
SMOLAR LIDIJA
 
namestnik predsednice 
RAZDRIH ŽIGA
 
članica 
JERONČIČ MARIJA
 
namestnik članice 
PLEVNIK ALJAŽ
 
član 
ČEHOVIN JERKO
 
namestnica člana 
RUDOLF NIKA
 
članica 
VIDMAR SUZANA
 
namestnica članice 
MENCIN NINA
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja II. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Miren – Kostanjevica, Kanal, Brda, del občine Renče Vogrsko in del Mestne občine Nova Gorica (sedež: Nova Gorica), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območje krajevnih skupnosti Sela na Krasu, Vojščica, Temnica, Dornberk, Branik, Opatje selo, Kostanjevica na Krasu, Renče, Miren, Gradišče nad Prvačino, Prvačina, Bilje, Šempas, Avče, Banjšice, Čepovan, Grgarske Ravne, Kal nad Kanalom, Levpa, Lokovec, Lokve, Osek-Vitovlje, Trnovo, Deskle-Anhovo, Dobrovo v Brdih, Kambreško, Ročinj, Kanal ob Soči, Kojsko, Lig, Medana, Ozeljan, Ravnica, Grgar), se imenujejo:
 
predsednik 
MOZETIČ IGOR
 
namestnik predsednika 
ŽIČKAR JAN
 
članica 
ŠAVER MOJCA
 
namestnik članice 
HUMAR IVAN
 
članica 
LEDNIK MATEJA
 
namestnica članice 
JUG ANA
 
članica 
HLEDE VERA
 
namestnik članice 
MANDIČ MATEJ
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja II. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Šempeter – Vrtojba, del občine Renče Vogrsko in del Mestne občine Nova Gorica (sedež: Nova Gorica), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti: Nova Gorica Center, Kromberk, Rožna Dolina, Šempeter pri Gorici, Vogrsko, Solkan, Bukovica, Vrtojba), se imenujejo:
 
predsednik 
OREL ANDREJ
 
namestnica predsednika 
ŽIČKAR JULIJA
 
član 
ŠVARA MARKO
 
namestnik člana 
ŠTRUKELJ SILVAN
 
član 
LIČEN PRIMOŽ
 
namestnica člana 
ERJAVEC MAJA
 
članica 
ŠUŠMELJ ELVIRA
 
namestnica članice 
AMBROŽ ROMANA
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja II. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Ajdovščina in Vipava (sedež: Ajdovščina), se imenujejo:
 
predsednica 
CERANJA KARMEN
 
namestnica predsednice 
TRBANC LOGAR MAŠA
 
članica 
REMEC KLARA
 
namestnik članice 
MIKUŽ DUŠAN
 
članica 
PILAT SONJA
 
namestnica članice 
ŠČEK KRUŠEC TINA
 
član 
MAVRIČ MARKO
 
namestnica člana 
BUCIK PETRA
V volilno komisijo III. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del Mestne občine Ljubljana (bivše občine Ljubljana Vič-Rudnik, Ljubljana – Center in Ljubljana – Šiška) ter območja občin Cerknica, Logatec, Loška dolina, Bloke, Vrhnika, Log – Dragomer, Borovnica, Velike Lašče, Ig, Škofljica, Brezovica, Horjul, Dobrova – Polhov Gradec, Medvode in Vodice (sedež: Ljubljana Center), se imenujejo:
 
predsednik 
KMECL ANDREJ
 
namestnica predsednika 
HABJANIČ LEA
 
član 
KAMBIČ MARKO
 
namestnik člana 
ROMŠEK JOŽE
 
član 
PETAN DOMEN
 
namestnik člana 
JEŽEK FRANCI
 
član 
STARC MARJAN
 
namestnik člana 
ŽAGAR SAŠO
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja III. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Cerknica, Logatec, Loška dolina in Bloke(sedež: Logatec), se imenujejo:
 
predsednica 
ŠPRINGER KARMEN
 
namestnik predsednice 
PAVLIČ STANISLAV
 
član 
POHOLE MILOŠ
 
namestnik člana 
OVSEC JANEZ
 
član 
PILETIČ ROMAN
 
namestnik člana 
PERGOVNIK IVAN
 
članica 
ŠKRLJ DAMIJANA
 
namestnica članice 
PIRNAR ANJA
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja III. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Vrhnika, Log – Dragomer, Borovnica (sedež: Vrhnika), se imenujejo:
 
predsednica 
PEGAN ANA
 
namestnica predsednice 
MEVEC PUŠNIK SAŠA
 
članica 
PENKO MARIJA
 
namestnica članice 
KOVAČIČ POLONA
 
članica 
KRALJ NEVENA
 
namestnik članice 
ŠEKIĆ ERMIN
 
članica 
KARLO DAMJANA
 
namestnik članice 
KOŠIR ANTON
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja III. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Velike Lašče, Ig, del občine Škofljica (brez krajevne skupnosti Lavrica), del občine Brezovica (brez krajevne skupnosti Brezovica) in del Mestne občine Ljubljana (del MČ Rudnik – Črna vas, del Peruzzijeve), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območje krajevnih skupnosti Velike Lašče, Rob, Turjak, Želimlje, Golo, Iška vas, Pijava Gorica, Rakitna, Škofljica, Ig, Tomišelj, Preserje, Vnanje Gorice, Barje, Notranje Gorice), (sedež: Ljubljana Vič-Rudnik), se imenujejo:
 
predsednica 
ŽUŽEK JAVORNIK BARBARA
 
namestnica predsednice 
RIHAR NEVENKA
 
članica 
SMREKAR NATAŠA
 
namestnica članice 
JAMNIK ANDREJKA
 
članica 
KOKALJ JEZOVŠEK ERNA
 
namestnik članice 
ŠTERPIN BRUNO
 
članica 
CVELBAR POLONA
 
namestnik članice 
BAHORIČ TOMI
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja III. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del Mestne občine Ljubljana in del občine Škofljica (KS Lavrica) (sedež: Ljubljana Vič-Rudnik), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območje krajevnih skupnosti: del občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Peruzzi, Rudnik, Zeleni log, Galjevica, Krim, Trnovo, Rakova jelša, Lavrica), se imenujejo:
 
predsednica 
TEPPEY MAGDA
 
namestnik predsednice 
ŠTEBLAJ ROK JANEZ
 
član 
GROŠELJ ANTON
 
namestnica člana 
KREGAR SLAVKA
 
član 
PETELIN DAVID
 
namestnica člana 
POGOREVC NATALIJA
 
član 
ZALETEL KLEMEN
 
namestnica člana 
ŠTRUKELJ ANA BARBARA
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja III. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del Mestne občine Ljubljana (sedež: Ljubljana Vič-Rudnik), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območje krajevnih skupnosti Kolezija, Murgle, Stane Sever, Malči Belič, Vrhovci, Vič), se imenujejo:
 
predsednica 
KARDELJ NADIJA
 
namestnica predsednice 
ZALOKAR LEA-JELISAVA
 
član 
PAVČIČ SEBASTIAN
 
namestnik člana 
KOROŠEC UROŠ
 
član 
BAJC ANŽE
 
namestnik člana 
PENGOV BITENC ANDREJ
 
član 
MALLY MILOŠ
 
namestnik člana 
ZEMLJAK JANEZ
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja III. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območja občin Horjul, Dobrova – Polhov Gradec, del občine Brezovica (KS Brezovica) in del Mestne občine Ljubljana, (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti Brezovica, Kozarje, Brdo, Črni Vrh, Dobrova, Horjul, Polhov Gradec, Rožna dolina, Milan Česnik), (sedež: Ljubljana Vič-Rudnik), se imenujejo:
 
predsednica 
LESKOŠEK NIKOLIČ LIDIJA
 
namestnik predsednice 
KRAŠEK ANDREJ
 
član 
MIKLIČ JANEZ
 
namestnica člana 
PIKEC VESEL URŠKA
 
članica 
LENČIČ STOJANOVIČ ERIKA
 
namestnica članice 
PETROVIĆ MILKA
 
članica 
VALIČ CVELBAR MAJA
 
namestnik članice 
MARIĆ MARKO
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja III. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del območja Mestne občine Ljubljana (bivša občina Ljubljana – Center), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti Gradišče, Trg osvoboditve, Ajdovščina, Kolodvor, Poljane, Prule, Stara Ljubljana, Stari Vodmat, Tabor, Nove Poljane, Ledina, Josip Prašnikar), (sedež: Ljubljana Center), se imenujejo:
 
predsednica 
VALEK DERGANC SABINA
 
namestnica predsednice 
HROVAT PIRNAT METODA
 
član 
KLEINDIENST ROK
 
namestnik člana 
HRAST MATEJ
 
članica 
POROPATH LILIJANA
 
namestnica članice 
KORBIČ ELMGREN ŠPELA ELIZABETA
 
član 
PERGER MARJAN
 
namestnik člana 
BABNIK KLEMEN
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja III. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del območja Mestne občine Ljubljana (del območja bivše občine Ljubljana – Šiška) (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti Milan Majcen, Hinko Smrekar, Na jami, Zgornja Šiška, dr. Petra Držaja, Ljubo Šercer, Komandanta Staneta I) (sedež: Ljubljana Šiška), se imenujejo:
 
predsednica
BETETTO NINA
 
namestnica predsednice
KOSTANJEVEC VIDA
 
član
PRODANOVIČ IGOR
 
namestnica člana
ŠPORIN URŠKA
 
članica
TRČEK TINA
 
namestnica članice
ČREŠNIK EVA
 
članica
VRZIĆ TANJA
 
namestnica članice
ŽAGAR URŠKA
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja III. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del območja Mestne občine Ljubljana (del območja bivše občine Ljubljana – Šiška) (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti Komandanta Staneta II, Koseze, Litostroj, Komandanta Staneta III, Dravlje, Podutik) (sedež: Ljubljana Šiška), se imenujejo:
 
predsednica 
DOVNIK IRENA
 
namestnica predsednice 
JURAK MAJA
 
članica 
ŠUHEL MAJDA
 
namestnica članice 
JELEN TANJA
 
članica 
ČERGIČ GORDANA ANA
 
namestnica članice 
ZAVAŠNIK TATJANA
 
član 
LEMAIĆ MARKO
 
namestnik člana 
JEMEC ROK
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja III. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del območja Mestne občine Ljubljana (del območja bivše občine Ljubljana – Šiška), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti Dolomitskega odreda, Bratov Babnik, Šentvid, Vižmarje - Brod, Gunclje - Male Vižmarje), (sedež: Ljubljana Šiška), se imenujejo:
 
predsednica 
PAŠKULIN MARJUTKA
 
namestnica predsednice 
MLAKAR ADAM POLONA
 
članica 
SEVER KSENIJA
 
namestnica članice 
ŽABJEK MARIJA
 
članica 
OMERZEL MARIJA
 
namestnica članice 
LOGAR MATEJA
 
članica 
KOŠULJANDIĆ EVA
 
namestnik članice 
VOLK MATIC
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja III. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območja občin Medvode, Vodice in del območja Mestne občine Ljubljana (del območja mestne četrti Šentvid), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti Bukovica - Šinkov Turn, Gameljne, Medvode, Pirniče, Smlednik, Stanežiče - Medno, Šmartno Tacen, Trnovec - Topol, Vodice, Preska, Senica, Sora, Vaše - Goričane, Zbilje), (sedež: Ljubljana Šiška), se imenujejo:
predsednica 
ŠVAB ŠIROK MARJETA
namestnica predsednice 
POTPARIĆ BETI
 
član 
ČASAR SAŠKO
 
namestnik člana 
KAVČIČ TOMAŽ
 
članica 
KELENC MAJDA
 
namestnik članice 
ČAUŠEVIĆ AMIR
 
član 
ŠPAT MATJAŽ
 
namestnik člana 
LAVTAR ROMAN
V volilno komisijo IV. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin del Mestne občine Ljubljana (bivši občini Ljubljana – Bežigrad in Ljubljana Moste – Polje), Kočevje, Osilnica, Kostel, Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica, Litija, Šmartno pri Litiji, Dol, Domžale, Lukovica, Moravče, Mengeš in Trzin (sedež: Ljubljana Bežigrad), se imenujejo:
 
predsednik 
BALAŽIC VLADIMIR
 
namestnica predsednika 
KOGEJ DMITROVIČ BISERKA
 
član 
SAMARDŽIĆ MARKO
 
namestnik člana 
PINTAR JANEZ
 
članica 
KOPRIVŠEK JUSTINA
 
namestnica članice 
BRULC MATEJKA
 
članica 
COLARIČ NINA
 
namestnik članice 
ČIBEJ GORAZD
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja IV. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Kočevje, Osilnica in Kostel (sedež: Kočevje), se imenujejo:
 
predsednica 
ILOVAR GRADIŠAR SONJA
 
namestnik predsednice 
VEHAR ALEŠ
 
član 
KOVAČIČ JANEZ
 
namestnik člana 
JANŠA VINCENC
 
članica 
RUPNIK KAJA
 
namestnica članice 
TURK RENATA
 
član 
KALINIĆ JANKO
 
namestnica člana 
VREČIČ MARTINA
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja IV. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok (sedež: Ribnica), se imenujejo:
 
predsednik 
VOLF BLAŽ
 
namestnik predsednika 
KLUN JANEZ
 
član 
ZIDAR JOŽE
 
namestnica člana 
LOVŠIN SIMONA
 
članica 
GLAVONJIĆ MAJDA
 
namestnik članice 
MAJCEN ROK
 
članica 
GRBEC IRMA
 
namestnik članice 
KOZINA KRISTJAN
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja IV. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Grosuplje in Dobrepolje ter del občine Ivančna Gorica (večinski del občine Ivančna Gorica razen naselij Radanja vas, Sobrače, Pusti Javor, Sela pri Sobračah in Vrh pri Sobračah) (sedež: Grosuplje), se imenujejo:
predsednica 
MARJETIČ ZEMLJIČ POLONCA
namestnica predsednice 
HREN MATEJA
 
članica 
STRNAD MILENA
 
namestnik člana 
SVETEK JANEZ
 
član 
TOMAŽIN ALEŠ
 
namestnica člana 
ZUPANČIČ ANA
 
članica 
ZAVIRŠEK NEVENKA
 
namestnik članice 
KOLMANIČ NEJC
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja IV. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Litija in Šmartno pri Litiji ter del občine Ivančna Gorica (naselja Radanja vas, Sobrače, Pusti Javor, Sela pri Sobračah, Vrh pri Sobračah) (sedež: Litija), se imenujejo:
predsednica 
ŠUŠTAR MAJA
namestnik predsednice 
ŠTRUS DUŠAN
član 
FELE FILIP
namestnik člana 
BEJA JANEZ
članica 
VOZELJ ANITA
namestnik članice 
FORTE JANEZ
članica 
OCEPEK JOŽA
namestnica članice 
ARTNAK KATJA
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja IV. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del Mestne občine Ljubljana (del nekdanje občine Ljubljana Moste-Polje) in del občine Dol pri Ljubljani (Dolsko), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti Besnica, Dolsko, Klopce, Lipoglav, Zalog, Vevče-Kašelj, Novo Polje, Zadvor, Bizovik, Polje, Hrušica-Fužine), (sedež: Ljubljana Moste - Polje), se imenujejo:
predsednik 
RUPARČIČ JOŽE
namestnica predsednika 
GLIHA TAMARA
članica 
KOCJANČIČ BRANKA
namestnica članice 
PRAŠNIKAR IRENA
član 
TRČEK ANDREJ
namestnica člana 
RIGLER ANA
članica 
DOLINAR JASNA
namestnica članice 
ANDRINEK KATJA
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja IV. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del območja Mestne občine Ljubljana (del nekdanje občine Ljubljana Moste-Polje), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti Nove Fužine, Sotočje, Štepanja vas, 25. maj), (sedež: Ljubljana Moste – Polje), se imenujejo:
 
predsednik 
TRIVIČ DRAGAN
 
namestnica predsednika 
HUDEJ NIKA
 
članica 
KAMBIČ KATARINA
 
namestnik članice 
PIGAC IGOR
 
član 
GROBELNIK DAVORIN
 
namestnica člana 
PETRIĆ NINA
 
članica 
KLJUČANIN MIRA
 
namestnik članice 
JAVORNIK MATEJ
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja IV. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del območja Mestne občine Ljubljana (del nekdanje občine Ljubljana Moste-Polje), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti Šmartno, Zadobrova, Dušan Kveder Tomaž, Jože Moškrič, Zelena jama, Moste - Selo, Kodeljevo), (sedež: Ljubljana Moste - Polje), se imenujejo:
 
predsednica 
SEDEJ GRČAR ANDREJA
 
namestnik predsednice 
ŽUŽEK METOD
 
članica 
LETICA PAVČIČ SANDRA
 
namestnica članice 
PAVLINIČ KLARA
 
članica 
ŠTRAMEC NEMEC SONJA
 
namestnica članice 
VALIČ LARA
 
član 
MIKIĆ ZVIJEZDAN
 
namestnica člana 
ORAŽEM ŠPELA
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja IV. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del območja Mestne občine Ljubljana (del nekdanje občine Ljubljana Bežigrad) in del območja občine Dol pri Ljubljani (občina Dol pri Ljubljani brez Dolskega) (sedež: Ljubljana Bežigrad), se imenujejo:
 
predsednica 
SIMSIČ ANDREJA
 
namestnica predsednice 
KOSEC NATAŠA
 
članica 
KOVAČIČ DARINKA
 
namestnik članice 
BEC JAKOB
 
članica 
ČEŠNOVAR ALEKSANDRA
 
namestnik članice 
HOVNIK DANILO
 
član 
CMREKAR TADEJ
 
namestnik člana 
JESENKO SANDI
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja IV. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del območja Mestne občine Ljubljana (del nekdanje občine Ljubljana Bežigrad), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti Boris Ziherl, Miran Jarc, Stadion, Koroških partizanov, Triglav, Bežigrad II, Bežigrad I, Anton Tomaž Linhart, Boris Kidrič, Savsko naselje, Ivan Kavčič-Nande, Tomačevo-Jarše), (sedež: Ljubljana Bežigrad), se imenujejo:
 
predsednica 
KOZJEK DEJA
 
namestnica predsednice 
ŠKULJ GRADIŠAR IRENA
 
član 
MINODRAŠ UROŠ
 
namestnica člana 
HAJDINJAK TEREZIJA
 
članica 
ŠKUFCA META
 
namestnik članice 
BERAK ĐORĐE
 
članica 
ŠKRLEC ZLATKA
 
namestnik članice 
HODEJ ROK
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja IV. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del območja občine Domžale ter območja občin Lukovica in Moravče (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti Trojane, Blagovica, Peče, Velika vas - Dešen, Moravče, Češnjice pri Domžalah, Krašnja, Zlato Polje, Lukovica, Vrhpolje pri Moravčah, Krtina, Prevoje pri Šentvidu, Rafolče, Dob, Rova, Ihan, Radomlje, Tomo Brejc - Vir, Domžale - Simona Jenka, Homec - Nožice) (sedež: Domžale), se imenujejo:
 
predsednica 
MEJAČ HELENA
 
namestnica predsednice 
KODELA KOLAR BARBARA
 
član 
HROVAT ROBERT
 
namestnik člana 
BURJA ROK
 
član 
SAVNIK ANTON
 
namestnik člana 
LAYE DAN
 
član 
VUK JOSIP
 
namestnica člana 
SARADJEN DARJA
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja IV. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del območja občine Domžale in območja občin Mengeš in Trzin (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti Jarše - Rodica, Preserje, Domžale - Slavko Šlander, Domžale - Venclja Perka, Dragomelj - Pšata) (sedež: Domžale), se imenujejo:
 
predsednica 
JANJOŠ ANITA
 
namestnica predsednice 
FATUR JESENKO MILOJKA
 
član 
DEŽELAK TOMAŽ
 
namestnik člana 
LENASSI ROMAN
 
član 
HEFERLE BRANKO
 
namestnik člana 
KUNAVAR MARTIN
 
članica 
KADUNC IRENA
 
namestnica članice 
PIRŠ SABINA
V volilno komisijo V. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občine Šentjur, Dobje, Mestne občine Celje, Štore, Vojnik, Dobrna, Mestne občine Velenje, Žalec, Polzela, Prebold, Braslovče, Tabor, Vransko, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Solčava, Mozirje, Rečica ob Savinji, Nazarje, Šoštanj, Šmarno ob Paki, Mislinja, Slovenj Gradec, Črna na Koroškem, Mežica, Ravne na Koroškem, Prevalje, Dravograd, Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju, Radlje ob Dravi in Vuzenica (sedež: Celje), se imenujejo:
 
predsednik 
AUBREHT BRANKO
 
namestnica predsednika 
BOVHA MARIJA
 
član 
POTOČNIK NEJC
 
namestnik člana 
APAT SEBASTJAN
 
članica 
GOLTNIK NIKA
 
namestnica članice 
KOČEVAR ALENKA
 
član 
VIRANT ROMAN
 
namestnica člana 
OVČAR ANITA
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja V. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Šentjur in Dobje (sedež: Šentjur pri Celju), se imenujejo:
predsednica 
KIDRIČ POLONA
namestnica predsednice 
DOLAR BOŽIČ TANJA
 
član 
KORŽE JOŽE
 
namestnik člana 
KUKOVIČ IVAN
 
članica 
KOSMATIN SABINA
 
namestnica članice 
VREČKO ZDENKA
 
član 
GUČEK KRISTJAN
 
namestnik člana 
ARZENŠEK BOŠTJAN
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja V. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del Mestne občine Celje ter občine Štore, Vojnik in Dobrna (po Zakonu o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, ZDVEDZ-UPB1, Uradni list RS, št. 24/05, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti nekdanje občine Celje: Svetina, Teharje, Štore, Ljubečna, Vojnik, Frankolovo, Strmec pri Vojniku, Šmartno v Rožni dolini, Škofja vas, Ostrožno, Hudinja, Lava, Dečkovo naselje, Dobrna pri Celju) (sedež: Celje), se imenujejo:
 
predsednica 
OSOLNIK BULAJIĆ TJAŠA
 
namestnica predsednice 
HORVAT CVETKA
 
član 
BRECL ANTON
 
namestnica člana 
KOSEM KARMEN
 
članica 
KOSMATIN TJAŠA LEA
 
namestnica članice 
ŽVIŽEJ MATEJA
 
član 
LESKOVŠEK ZLATKO
 
namestnica člana 
STEINER DARJA
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja V. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del Mestne občine Celje (po Zakonu o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, ZDVEDZ-UPB1, Uradni list RS, št. 24/05, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti nekdanje občine Celje: Trnovlje pri Celju, Nova vas, Gaberje, Dolgo polje, Otok Slavko Šlander, Aljažev hrib, Center, Otok Savinja, Otok Karel Destovnik Kajuh, Pod gradom, Medlog), (sedež: Celje), se imenujejo:
 
predsednik 
PRITEKELJ MIRAN
 
namestnica predsednika 
DIMEC IDA
 
članica 
KAUČIČ DARJA
 
namestnica članice 
TAJNIK SUZANA
 
članica 
LOGAR ELIZABETA
 
namestnica članice 
HEATH DRUGOVIČ SAŠA
 
član 
WIRTH ALEX
 
namestnica člana 
KOSMATIN ALEKSANDRA SAŠA
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja V. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občine Polzela, del občine Žalec in del Mestne občine Velenje (KS Vinska Gora), (po Zakonu o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, ZDVEDZ-UPB1, Uradni list RS, št. 24/05, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti nekdanje občine Žalec: Galicija, Vinska Gora, Ponikva pri Žalcu, Gotovlje, Šempeter v Savinjski dolini, Polzela, Andraž nad Polzelo, Žalec, Vrbje) (sedež: Žalec), se imenujejo:
predsednica 
JAZBINŠEK ŽGANK ALENKA
namestnik predsednice 
HORVAT ANDREJ
 
članica 
RUKAV MARJETA
 
namestnica članice 
TEKAVC VILMA
 
član 
GORIŠEK JAKA
 
namestnica člana 
ANTLOGA DANICA
 
članica 
PIRMANŠEK VIRANT LORA
 
namestnik članice 
POTEKO MARTIN
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja V. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občine Prebold, Braslovče, Tabor, Vransko in del občine Žalec (po Zakonu o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, ZDVEDZ-UPB1, Uradni list RS, št. 24/05, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti nekdanje občine Žalec: Liboje, Petrovče, Griže, Šešče pri Preboldu, Prebold, Trnava, Braslovče, Gomilsko, Letuš, Tabor, Vransko) (sedež: Žalec), se imenujejo:
 
predsednica 
LESJAK METLIKA MILENA
 
namestnik predsednice 
ROŽIČ UROŠ
 
član 
GOLAVŠEK MARJAN
 
namestnica člana 
PODBREGAR DAMIJANA
 
član 
RAČEČIČ OTON
 
namestnica člana 
BASLE TANJA
 
član 
DEBELAK MATJAŽ
 
namestnik člana 
VOLK ANDREJ
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja V. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občine Gornji Grad, Ljubno, Luče, Solčava, Mozirje, Rečica ob Savinji in Nazarje (sedež: Mozirje), se imenujejo:
 
predsednica 
PORT JANJA
 
namestnica predsednice 
KRIVEC MARIJA
 
članica 
ČASL SUZANA
 
namestnik članice 
GLUŠIČ ANTON
 
članica 
TERBOVŠEK COKLIN NATAŠA
 
namestnica članice 
ŽAGAR HELENA
 
član 
KRAMER SAMO
 
namestnica člana 
VOLK ANDREJA
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja V. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del Mestne občine Velenje (po Zakonu o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, ZDVEDZ-UPB1, Uradni list RS, št. 24/05, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti nekdanje občine Velenje: Šentilj, Bevče, Gorica, Velenje Šalek, Paka pri Velenju, Velenje Center levi breg, Edvard Kardelj, Velenje Konovo, Velenje Šmartno, Velenje Stara vas, Škale, Cirkovce), (sedež: Velenje), se imenujejo:
 
predsednica 
JAZBEC METKA
 
namestnica predsednice 
HOSTNIK MARIJA MOJCA
 
član 
KMETIČ ANDREJ
 
namestnik člana 
STRAHOVNIK ROK
član 
LAPANJA LOVRO
namestnica člana 
PODPEČAN IDA
 
član 
ŠKARJA GAŠPER
 
namestnica člana 
VOLK MARIJA
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja V. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občine Šoštanj, Šmartno ob Paki in del Mestne občine Velenje (po Zakonu o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, ZDVEDZ-UPB1, Uradni list RS, št. 24/05, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti nekdanje občine Velenje: Velenje Center desni breg, Podkraj-Kavče, Velenje Staro Velenje, Pesje, Bele Vode, Gaberke, Gorenje, Lokovica, Plešivec, Ravne, Skorno-Florjan, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Topolšica, Zavodnje) (sedež: Velenje), se imenujejo:
 
predsednica 
ZUPAN CIMPERMAN BARBKA
 
namestnik predsednice 
OBRADOVIĆ BORKO
 
članica 
ČAS KRNEŽA JUDITA
 
namestnica članice 
AŽMAN CVETKA
 
članica 
KUMER MATEJA
 
namestnica članice 
TISNIKAR SAŠA
 
članica 
VASILJEVIĆ RUDONJIĆ ZDRAVKA
 
namestnica članice 
REP MOJCA
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja V. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje Mestne občine Slovenj Gradec in občine Mislinja (sedež: Slovenj Gradec), se imenujejo:
 
predsednica 
ČAS PETRA
 
namestnica predsednice 
JANČIČ SILVA
 
članica 
NAVODNIK KSENIJA
 
namestnica članice 
JESENIČNIK MERNIK MIRJA
 
član 
VENGUŠT ADAM
 
namestnik člana 
BREZNIK MARKO
 
članica 
SEČKO NINA
 
namestnik članice 
LIPOVNIK SAMO
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja V. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občine Ravne na Koroškem, Črna na Koroškem, Mežica in Prevalje (sedež: Ravne na Koroškem), se imenujejo:
 
predsednica 
ČAS ŠPENGER PETRA
 
namestnik predsednice 
DOŠEN SIMON
 
član 
KAVTIČNIK DEJAN
 
namestnica člana 
PORI FRANČIŠKA
 
član 
ODER PETER
 
namestnica člana 
TUŠEK MOJCA
 
članica 
REBULA IRMA
 
namestnica članice 
ŠPANINGER MOJCA
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja V. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Dravograd, Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju, Radlje ob Dravi in Vuzenica (sedež: Radlje ob Dravi), se imenujejo:
predsednica 
PESERL KAROLINA
namestnica predsednice 
ŠTEHARNIK MILENA
 
članica 
CVETKO ERIKA
 
namestnik članice 
HAMLER FRANC
 
član 
STERŽE MATJAŽ
 
namestnica člana 
ČREŠNIK SMILIJA
 
članica 
POLANC ANDREJA
 
namestnik članice 
BURJA ZVONKO
V volilno komisijo VI. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Brežice, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Hrastnik, Kostanjevica na Krki, Krško, Laško, Metlika, Mirna Peč, Mokronog – Trebelno, Novo mesto, Radeče, Semič, Sevnica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trbovlje, Trebnje, Zagorje ob Savi in Žužemberk (sedež: Novo mesto), se imenujejo:
 
predsednica 
ŽURA MAŠA
 
namestnica predsednice 
GRDEN JERICA
 
članica 
GRANDA BARBARA
 
namestnik članice 
KLOBUČAR FRANC
 
član 
VITKOVIČ KLEMEN
 
namestnica člana 
ŽUŽEK ANJA
 
član 
KURETIČ ALEŠ
 
namestnica člana 
GAŠI ANUŠA
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja VI. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Črnomelj, Metlika in Semič (sedež: Črnomelj), se imenujejo:
 
predsednik 
ZUPANIČ MARKO
 
namestnica predsednika 
PLEVNIK DARINKA
 
član 
VESELIČ JOŽE
 
namestnica člana 
STARIHA MARIJA
 
član 
GRUDNIK DARJAN
 
namestnica člana 
POVŠE MAJDA
 
član 
PERUŠIČ JANEZ
 
namestnica člana 
VLAŠIČ DUŠKA
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja VI. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Škocjan in Žužemberk ter del Mestne občine Novo mesto (območje krajevnih skupnosti Bela cerkev, Birčna vas, Brusnice, Dolž, Gabrje, Podgrad, Stopiče, Šmarjeta in Uršna sela) (sedež: Novo mesto), se imenujejo:
 
predsednica 
JORDAN URŠKA
 
namestnica predsednice 
PEKOLJ EVA
 
član 
MEDLE ALEŠ
 
namestnik člana 
ZUPAN RAFAEL
 
član 
KUŠLJAN DOMINKO
 
namestnica člana 
JERELE SAŠA
 
članica 
BRULC HELENA
 
namestnica članice 
MIKETIČ ALINA
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja VI. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občine Straža in del Mestne občine Novo mesto (območje krajevnih skupnosti Bršljin, Bučna vas, Center, Drska, Gotna vas, Kandija-Grm, Karteljevo, Ločna-Mačkovec, Majde Šilc, Mali Slatnik, Mestne njive, Otočec, Prečna, Regrča vas, Straža, Šmihel in Žabja vas) (sedež: Novo mesto), se imenujejo:
 
predsednik 
PULKO ROMAN
 
namestnik predsednika 
ŽUŽEK ANŽEJ
 
član 
JUDEŽ SIMON
 
namestnik člana 
KOLENC MARKO
 
član 
VRANC VENO
 
namestnik člana 
HABJAN BLAŽ
 
članica 
HABJAN IKA
 
namestnik članice 
STRAJNAR ROBERT
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja VI. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občine Trebnje, Mokronog – Trebelno in Šentrupert (sedež: Trebnje), se imenujejo:
 
predsednik 
KOVIČ BOŠTJAN
 
namestnik predsednika 
SLADIČ BOŠTJAN
 
član 
SINUR IGOR
 
namestnik člana 
KOŠČAK DAMJAN
 
član 
MEDLE FRANC
 
namestnik člana 
TRŠINAR KLEMEN
 
članica 
SILA ŠPELA
 
namestnik članice 
MIKETIČ DANIEL
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja VI. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občine Brežice (sedež: Brežice), se imenujejo:
 
predsednica 
ŽGAJNAR ELIZABETA
 
namestnica predsednice 
CESAR TANJA
 
član 
MOČAN TOMAŽ
 
namestnik člana 
GERMOVŠEK MILAN
 
članica 
SOTOŠEK BARBARA
 
namestnik članice 
DIRNBEK PETER
 
član 
JANKOVIČ MITJA
 
namestnica člana 
STOJANOVIĆ ŠKUL PETRIJA
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja VI. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občine Kostanjevica na Krki in Krško (sedež: Krško), se imenujejo:
 
predsednik 
TRAMPUŠ BOJAN
 
namestnica predsednika 
VREČAR ZORČIČ NATAŠA
 
član 
ČERNELČ FILIP
 
namestnik člana 
PETAN TOMAŽ
 
članica 
ZAGORC ANITA
 
namestnik članice 
SUŠA ALEŠ
 
članica 
POMPE KATARINA
 
namestnik članice 
NAVOJ BOGDAN
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja VI. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občine Sevnica (sedež: Sevnica), se imenujejo:
predsednica 
PREDANIČ TADEJA
namestnica predsednice 
POZDEREC PETRA
 
član 
KORENE GREGOR
 
namestnik člana 
KIREN SILVO
 
član 
KMETIČ DEJAN
 
namestnik člana 
REZEC JANKO
 
članica 
POVALEJ TATJANA
 
namestnica članice 
ANDREJAŠ MARIJA MOJCA
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja VI. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občine Laško in Radeče (sedež: Laško), se imenujejo:
 
predsednica 
PEŠEC ZDENKA
 
namestnica predsednice 
STROPNIK MOJCA
 
član 
GRBIČ STANISLAV
 
namestnik člana 
TERŠEK PAVEL
 
član 
ZUPANC GORAZD
 
namestnica člana 
KOLAR TINA
 
član 
KOZMUS MARJAN
 
namestnica člana 
MAŽGON NINA
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja VI. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občine Hrastnik (sedež: Hrastnik), se imenujejo:
 
predsednica 
BREČKO ALIS
 
namestnik predsednice 
DUBROVNIK TADEJ
 
članica 
KLENOVŠEK DARJA
 
namestnik članice 
ČEBIN ALOJZ
 
članica 
VAVTAR JOŽICA
 
namestnik članice 
DEVIĆ MILADIN
 
članica 
LAZNIK KATJUŠA
 
namestnik članice 
CESTNIK MATJAŽ
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja VI. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občine Trbovlje (sedež: Trbovlje), se imenujejo:
 
predsednik 
PEŠEC GOJMIR
 
namestnik predsednika 
TREVEN VILI
 
član 
VOZEL MITJA
 
namestnik člana 
NAGLIČ ANTON
 
članica 
KOS NINA
 
namestnica članice 
SITER SEVERINA
 
član 
KOPRIVC ROK
 
namestnica člana 
JURAJA MARIJA
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja VI. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občine Zagorje ob Savi (sedež: Zagorje ob Savi), se imenujejo:
 
predsednica 
POTPARIČ JANEŽIČ TJAŠA
 
namestnica predsednice 
REGANCIN SARA
 
članica 
REGANCIN LJUDMILA
 
namestnica članice 
JERIN JELENA
članica 
DRAŠLAR IRENA
namestnik članice 
DOBRIĆ DEJAN
 
članica 
PERDIH CIZEJ ANITA
 
namestnik članice 
BEJA ANTON
V volilno komisijo VII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Šmarje pri Jelšah, Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane, Oplotnica, Zreče, Slovenske Konjice, Vitanje, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Rače – Fram, Hoče – Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Duplek, del občine Pesnica (samo območje nekdanje KS Pernica) in območje Mestne občine Maribor (sedež: Maribor), se imenujejo:
 
predsednik 
REISMAN BRANKO
 
namestnica predsednika 
OZMEC SIMONA
 
član 
LESJAK BENJAMIN
 
namestnik člana 
PIŠEK IVAN
 
član 
ŠPOLJAR LUKA
 
namestnica člana 
TOMAŽIČ PLANINŠEC SIMONA
 
članica 
BOGATINOVSKI MLADENKA
 
namestnik članice 
PUNGERL ROBERT
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja VII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Šmarje pri Jelšah, Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina in Rogatec (sedež: Šmarje pri Jelšah), se imenujejo:
 
predsednica 
STRAŠEK ZINKA
 
namestnica predsednice 
DOBNIK SIMONA
 
članica 
KRULEC VIDOVIČ BENJA
 
namestnik članice 
PAVLOVIČ SLAVKO
 
član 
HREN TADEJ
 
namestnik člana 
DROFENIK ANTON
 
članica 
POHARC KSENIJA
 
namestnica članice 
KUNST MOJCA
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja VII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane in Oplotnica (sedež: Slovenska Bistrica), se imenujejo:
 
predsednica 
KRAMBERGER WHERRY METKA
 
namestnik predsednice 
KOŠIR DEJAN
 
član 
MERČNIK CARMEN
 
namestnik člana 
KOŠIČ BORUT
 
član 
ZORKO LUKA
 
namestnik člana 
FREŠER MATEJ
 
član 
MAHORKO DRAGO
 
namestnica člana 
TOPLEK SUZANA
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja VII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče (sedež: Slovenske Konjice), se imenujejo:
predsednica 
ZIDANŠEK LIDIJA
namestnica predsednice 
VETRIH MOJCA
 
član 
FIJAVŽ DEJAN
 
namestnica člana 
SEŠEL LUCIJA
 
član 
POKORN BORIS
 
namestnik člana 
VODUŠEK LUKA
 
članica 
IRŠIČ MONIKA
 
namestnica članice 
REITER MAJA
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja VII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Ruše, Lovrenc na Pohorju in Selnica ob Dravi (sedež: Ruše), se imenujejo:
 
predsednica 
KRAJNC SONJA
 
namestnik predsednice 
VESENJAK SLAVKO
 
član 
FRAS MILAN
 
namestnik člana 
ŽIŽEK MIHA
 
član 
ŠTERMAN JURE
 
namestnica člana 
BOLČINA LIDIJA
 
članica 
KOLETNIK ALEKSANDRA
 
namestnica članice 
MARUŠKO BOJANA
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja VII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Rače – Fram in del občine Hoče – Slivnica (samo Reka - Pohorje), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti v nekdanji občini Maribor Reka Pohorje, Fram, Rače, Bresternica - Gaj, Limbuš, Pekre, Kamnica, Prežihov Voranc), (sedež: Maribor), se imenujejo:
 
predsednica 
BALTIĆ SENADA
 
namestnica predsednice 
BURKELC FRIDA
 
član 
ŠABEDER JOŽE
 
namestnik člana 
ŠAUPERL ANDREJ
 
član 
ŠOŠTERIČ MITJA
 
namestnica člana 
PRAPOTNIK NASTJA
 
članica 
DUMANIČ LIDIJA
 
namestnica članice 
ŠPANINGER IRENA
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja VII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Miklavž na Dravskem polju, Starše in del občine Hoče Slivnica (brez nekdanje krajevne skupnosti občine Maribor – Reka Pohorje) (sedež: Maribor), se imenujejo:
 
predsednica 
ŠANTL FEGUŠ DANICA
 
namestnica predsednice 
ČEH MATEJA
 
članica 
MEDVED KAJA
 
namestnik članice 
BRGLEZ DUŠAN
 
članica 
PRAPROTNIK VIDONJA MATEJA
 
namestnica članice 
REICH NATAŠA
 
članica 
VOBIČ STANKA
 
namestnica članice 
SORGER ANNA
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja VII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Duplek in del občine Pesnica (območje nekdanje krajevne skupnosti Pernica), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti v nekdanji občini Maribor Jože Lacko, Zgornji Duplek, Malečnik, Ruperče, Tone Čufar, Pernica, Korena, Vurberk, Dvorjane, Spodnji Duplek, Melje, Počehova), (sedež: Maribor), se imenujejo:
 
predsednica 
DOBČNIK ŠOŠTERIČ DANILA
 
namestnica predsednika 
VRHOVNIK MAŠA
 
član 
ŠABEDER LUKA
 
namestnik člana 
WEIXL IVAN
 
članica 
VAZZAZ FERČEC MIRJANA
 
namestnik članice 
TUCOVIĆ ALEKSANDAR
 
članica 
KALACUN ŠKORJANC ALEKSANDRA
 
namestnik članice 
ŠKRABAR GORAZD
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja VII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del območja Mestne občine Maribor (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti v nekdanji občini Maribor Za tremi ribniki, Ob parku, Krčevina, Anton Aškerc, Heroja Toneta Tomšiča, Borisa Kidriča, Ivan Cankar, Košaki, Rotovž, Talci, Koroška vrata) (sedež: Maribor), se imenujejo:
predsednica 
HORVAT POGORELEC MIRJANA
namestnica predsednice 
BEČELA HÖEBL TJAŠA
 
članica 
VAŠ KSENIJA
 
namestnik članice 
ČONČ JOŽE
 
član 
SPRUK RUDI
 
namestnik člana 
DRŽIČ DUŠAN
 
članica 
ŠEŠERKO SARA
 
namestnica članic 
ŠPANINGER KAJA
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja VII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del območja Mestne občine Maribor (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti v nekdanji občini Maribor Franc Zalaznik Leon, Pohorski bataljon, Heroja Šercerja, Juga Polak, Moše Pijada, Miloš Zidanšek, Greenwich, Avgust Majerič, Drago Kobal, Maks Durjava) (sedež: Maribor), se imenujejo:
 
predsednik 
NOVAČAN DUŠAN
 
namestnica predsednika 
DAMEVSKA MAJA
 
članica 
PERNEK ARNUŠ DARKA
 
namestnik članice 
JERIČ DRAGO
 
članica 
ROŽMAN ROMANA
 
namestnik članice 
LEŠNIK SREČKO
 
članica 
DOBNIK MAJA
 
namestnica članice 
GRGIĆ IVANA
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja VII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del območja Mestne občine Maribor (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti v nekdanji občini Maribor Radvanje, Ivan Zagernik Joco, Dušan Kveder Tomaž, Slavko Šlander, Razvanje) (sedež: Maribor), se imenujejo:
predsednik 
HERIČ DENIS
namestnica predsednika 
RAKUŠA ANDREJA
članica 
ŠPERNJAK ANDREJA
namestnica članice 
PAJK BARBARA
članica 
VIDONJA NEVENKA
namestnica članice 
ŠKETA JAVORNIK KATJA
članica 
IVNIK MAJDA
namestnik članice 
KUNČNIK SEBASTJAN
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja VII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del območja Mestne občine Maribor (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti v nekdanji občini Maribor Proletarskih brigad, Franc Rozman Stane, Angel Besednjak, Jožica Flander, Heroja Vojka, Slava Klavora, Martin Konšak) (sedež: Maribor), se imenujejo:
predsednik 
NOVAK ALJOŠA
namestnik predsednika 
KRAJNC JURE
član 
KODRIČ VLADIMIR
namestnik člana 
LUKETIČ ZDRAVKO
članica 
SAGADIN ALEKSANDRA
namestnik članice 
FRANGEŽ MIHA
član 
POTRČ BORIS
namestnica člana 
ŠULEK KATARINA
V volilno komisijo VIII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območja občin Velika Polana, Črenšovci, Kobilje, Lendava, Dobrovnik, Odranci, Turnišče, Ormož, Sveti Tomaž, Središče ob Dravi, Ljutomer, Križevci, Razkrižje, Veržej, Cankova, Tišina, Gornji Petrovci, Šalovci, Hodoš, Grad, Kuzma, Moravske Toplice, Mestne občine Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Beltinci, Apače, Gornja Radgona, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Benedikt, Cerkvenjak, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Kungota, Šentilj, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Trnovska vas, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Markovci, Hajdina, Cirkulane, Kidričevo, Majšperk, Žetale, Videm, Podlehnik, Zavrč, Mestne občine Ptuj ter del občine Pesnica (večinski del, brez nekdanje krajevne skupnosti Pernica) (sedež: Ptuj), se imenujejo:
 
predsednik 
JANŽEKOVIČ BENO
 
namestnik predsednika 
ŽMAUC ANDREJ
 
član 
PEČUH ŽIGA
 
namestnik člana 
BALIGAČ ANDREJ
 
članica 
GOBOR KLAUDIJA
 
namestnik članice 
KOREZ ALEŠ
 
članica 
ŽUNKOVIČ EVA
 
namestnica članice 
MESAREC MATEJA
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Velika Polana, Črenšovci, Kobilje, Lendava, Dobrovnik, Odranci, Turnišče (sedež: Lendava), se imenujejo:
predsednik 
BOČKOREC BOJAN
namestnica predsednika 
BERTALANIČ MIRELA
 
članica 
HOZJAN ANICA
 
namestnik članice 
HORVAT MIHA
 
članica 
BAUMGARTNER MIHAELA
 
namestnik članice 
SARJAŠ SVEN
 
članica 
GONC TIMEA
 
namestnica članice 
JUG NINA
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi (sedež: Ormož), se imenujejo:
predsednica 
KRAJNC MARIJA
namestnica predsednice 
MASTEN TOPLAK ERIKA
član 
HORVAT ANDREJ
namestnica člana 
TRSTENJAK JASNA
članica 
KOVAČIČ AJDA
namestnik članice 
KENDA RENATO
član 
FAFULIĆ ZLATAN
namestnik člana 
ZORE SIMON
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej (sedež: Ljutomer), se imenujejo:
predsednik 
NEMEC OTON
namestnica predsednika 
GRIL SUZANA
 
član 
BARAT LENART
 
namestnica člana 
REBERNIK ŽIŽEK MIRA
 
član 
GOŠNJAK MAKSIMILIJAN
 
namestnik člana 
BRUMEN JANEZ
 
član 
MAGDIČ CIRIL
 
namestnik člana 
BELOVIĆ ALEŠ
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Cankova, Tišina, Gornji Petrovci, Šalovci, Hodoš, Grad, Kuzma, del občine Moravske Toplice, del Mestne občine Murska Sobota, Puconci in Rogašovci (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti nekdanje občine Murska Sobota Krog, Rogašovci, Kuzma, Gornji Petrovci, Čepinci, Šalovci, Hodoš, Križevci, Mačkovci, Grad, Pertoča, Prosenjakovci, Ratkovci, Bodonci, Cankova, Selo-Fokovci, Zenkovci, Puconci, Šulinci, Martjanci, Brezovci, Gederovci, Tišina) (sedež: Murska Sobota), se imenujejo:
 
predsednik 
JUG STANISLAV
 
namestnica predsednika 
HORVAT KUSTEC SONJA
 
član 
KLEMENT MARIJAN
 
namestnik člana 
RAJBAR DRAGO
 
član 
HORVAT MITJA
 
namestnik člana 
ŠERUGA GREGA
 
član 
CRNKOVIČ LEOPOLD
 
namestnik člana 
KODILA ŠTEFAN
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Beltinci in del občine Moravske Toplice ter del Mestne občine Murska Sobota (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti nekdanje občine Murska Sobota Melinci, Ižakovci, Dokležovje, Bakovci, Lipa, Beltinci, Bogojina, Bratonci, Gančani, Tešanovci, Moravci, Rakičan, Lipovci, Lendavska, Park, Alija Kardoša, Borisa Kidriča, Partizan, Černelavci, Turopolje) (sedež: Murska Sobota), se imenujejo:
predsednica 
GOLDINSKIJ HUSAR NATALIJA
namestnik predsednice 
ŽIŽEK STANISLAV
član 
KUZMIČ JERNEJ
namestnik člana 
KOVAČIČ JANEZ
član 
LANG JURE
namestnicačlana 
ŠTROKAJ LARA
član 
HOBLAJ ZORAN
namestnik člana 
BERLAK BOŠTJAN
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici (sedež: Gornja Radgona), se imenujejo:
predsednik 
NEUVIRT MARJAN
namestnica predsednika 
STARE ADRIJANA
članica 
MURG MARIJA
namestnica članice 
KOTNIK KAJDIČ VESNA
član 
KOS ZORAN
namestnik člana 
GRLEC SIMON
članica 
DOKL VESNA
namestnica članice 
KRISTL MARJETKA
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Benedikt, Cerkvenjak, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Lenart, Sveta Ana in Sveta Trojica v Slovenskih Goricah (sedež: Lenart), se imenujejo:
predsednica 
CERJAK FIRBAS BREDA
namestnica predsednice 
HEBAR ŠKAMLEC MILENA
član 
PLOJ KRISTIJAN
namestnica člana 
ŠUTA DARJA
član 
CELCAR ALEŠ
namestnik člana 
HARL BRANKO
član 
BRATKOVIČ FRANC
namestnica člana 
KRAJNER JOŽICA
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Kungota, Šentilj in del občine Pesnica (večinski del, brez območja nekdanje krajevne skupnosti Pernica) (območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti nekdanje občine Ptuj: Ceršak, Jakobski dol, Jarenina, Pesnica pri Mariboru, Sladki vrh, Svečina, Šentilj v Slovenskih Goricah, Velka, Zgornja Kungota, Spodnja Kungota, razen naselja Lancova vas pri Ptuju) (sedež: Pesnica), se imenujejo:
 
predsednica 
LORENČIČ KSENIJA
 
namestnica predsednice 
MESAREC ANDREJA
 
član 
KRAMBERGER PETER
 
namestnica člana 
LORENČIČ KARINA
članica 
VIDNAR NATAŠA
namestnik članice 
FERK MATJAŽ
 
član 
ŠABEDER IVAN
 
namestnica člana 
KOTNIK KARMEN
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Trnovska vas, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Markovci in del Mestne občine Ptuj (območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti nekdanje občine Ptuj Trnovska vas, Vitomarci, Destrnik, Juršinci, Heroja Lacka - Rogoznica, Grajena, Polenšak, Dornava, Gorišnica, Markovci) (sedež: Ptuj), se imenujejo:
 
predsednica 
ČUŠ ZAMUDA SIMONA
 
namestnik predsednice 
SELINŠEK ROK
 
član 
PETEK MILAN
 
namestnica člana 
LOZINŠEK KARMEN
 
članica 
HERAK JOVITA
 
namestnik članice 
POTOČNIK MIHA
 
član 
VAMBERGER MIRKO
 
namestnik člana 
BRAČKO DEJAN
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Hajdina in del Mestne občine Ptuj (območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti nekdanje občine Ptuj Bratje Reš, Boris Ziherl, Olga Meglič, Franc Osojnik, Jože Potrč, Dušan Kveder, Ivan Spolenak, Tone Žnidarič, Hajdina, Budina-Brstje, Spuhlja, Turnišče ter naselje Lancova vas pri Ptuju) (sedež: Ptuj), se imenujejo:
 
predsednica 
HRNEC PEČNIK ALBINA
 
namestnik predsednice 
NEUDAUER TOMAŽ
 
član 
ROZMAN FRANJO
 
namestnik člana 
ERBUS ANDREJ
 
član 
VERŠIČ ROK
 
namestnica člana 
FERK JASMINKA
 
članica 
GAJSKI TAMARA
 
namestnik članice 
KLASINC DEJAN
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Cirkulane, Kidričevo, Majšperk, Žetale, Videm, Podlehnik in Zavrč (sedež: Ptuj), se imenujejo:
predsednica 
ROJIC BISERKA
namestnica predsednice 
HABJANIČ MAJA
 
član 
LESKOVAR UROŠ
 
namestnik člana 
PERNEK DUŠAN
 
članica 
HANŽELIČ SILVA
 
namestnica članice 
VARVODA MATJAŠIČ BARBARA
 
član 
BRATUŠEK ANTON
 
namestnica člana 
MAJHEN ŠTEFANIJA
Št. 040-5/2019
Ljubljana, dne 24. januarja 2019
Anton Gašper Frantar l.r.
predsednik