Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2019 z dne 18. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2019 z dne 18. 1. 2019

Kazalo

76. Revalorizacija minimalne letne tarife, stran 149.

  
Združenje SAZAS k.o., Špruha 19, 1236 Trzin, ki ga zastopa poslovodja Marcel Škerjanc, na podlagi devetega odstavka 44. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) ter na podlagi 7. člena Skupnega sporazuma o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v televizijskih programih v Republiki Sloveniji št. 2014, ki ga je dne 14. 1. 2014 sklenilo z Gospodarsko zbornico Slovenije – Medijska zbornica, Združenje radiodifuznih medijev, objavlja
R E V A L O R I Z A C I J O 
minimalne letne tarife 
skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v letu 2018, tako da revalorizirana minimalna letna tarifa od januarja 2019 do ponovne uskladitve znaša:
Odstotek glasbe v oddajnem času
Letna tarifa v €
0 %–33,33 %
371,98 €
33,33 %–66,66 %
3.719,79 €
66,66 %–100 %
7.439,58 €
Vse navedene vrednosti minimalne tarife so v vrednostih brez pripadajočega davka na dodano vrednost, zaradi česar je potrebno na vrednosti minimalne tarife prišteti še znesek davka na dodano vrednost.
Trzin, dne 10. januarja 2019
Poslovodja Združenja SAZAS k.o. 
Marcel Škerjanc l.r.