Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3766. Poročilo o izidu lokalnih volitev dne 18. novembra 2018 v Občini Tišina za župana, člane občinskega sveta in člane odborov vaških skupnosti, stran 11928.

  
Občinska volilna komisija Občine Tišina izdaja na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17)
P O R O Č I L O 
o izidu lokalnih volitev dne 18. novembra 2018 v Občini Tišina za župana, člane občinskega sveta in člane odborov vaških skupnosti 
Občinska volilna komisija Občine Tišina je na seji dne 26. novembra 2018 na podlagi zapisnikov volilnih odborov o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah dne 18. novembra 2018, ugotovila:
A. 
Splošne ugotovitve – na dan glasovanja 18. 11. 2018:
1. V volilne imenike na območju občine je vpisanih 3.449 volivcev.
2. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
3. Skupno število volivcev za območje občine je 3.449.
B. 
Za ŽUPANA je dne 18. 11. 2018 glasovalo:
1. po volilnem imeniku 2.194 volivcev
2. s potrdilom ni glasoval noben volivec
SKUPAJ je glasovalo 2.194 volivcev.
Neveljavnih glasovnic je bilo 18.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
– Franc Horvat 1080 glasov oziroma 49,63%
– Ivan Horvat 500 glasov oziroma 22,98%
– Andrej Serdt 345 glasov oziroma 15,85%
– Vinko Gajšt 190 glasov oziroma 8,73%
– Franc Kovač 61 glasov oziroma 2,80%
Ker noben kandidat ni dobil večine veljavnih glasov, se glede na določbe drugega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah opravi 2. krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov. To sta:
1. Franc Horvat
2. Ivan Horvat
Drugi krog volitev župana Občine Tišina bo v nedeljo, 2. decembra 2018.
C. 
Za OBČINSKI SVET je dne 18. 11. 2018 glasovalo:
1. po volilnem imeniku 2.194 volivcev
2. s potrdili ni glasoval nobeden volivec
SKUPAJ je glasovalo 2.194 volivcev
Neveljavnih je bilo 78 glasovnic.
I. 
Posamezne liste kandidatov so skupno dobile naslednje število glasov:
VOLILNA ENOTA 1:
Številka 
liste
Ime liste
Število 
glasov
% glasov
1
Neodvisna lista
137
11,18
2
DESUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
148
12,08
3
Zeleni Slovenije
17
1,39
4
Lista 2018
112
9,14
5
SD – Socialni demokrati
187
15,27
6
SDS – Slovenska demokratska stranka
139
11,35
7
NSP – Neodvisna stranka Pomurja
41
3,35
8
SLS – Slovenska ljudska stranka
117
9,55
9
N.Si – Nova Slovenija – Krščanski demokrati
136
11,10
10
SMC – Stranka modernega centra
191
15,59
SKUPAJ
1225
100,00
VOLILNA ENOTA 2:
Številka 
liste
Ime liste
Število 
glasov
% glasov
1
Neodvisna lista
111
12,46
2
DESUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
98
11,00
3
Zeleni Slovenije
14
1,57
4
Lista 2018
62
6,96
5
SD – Socialni demokrati
56
6,29
6
SDS – Slovenska demokratska stranka
134
15,04
7
NSP – Neodvisna stranka Pomurja
20
2,24
8
SLS – Slovenska ljudska stranka
145
16,27
9
N.Si – Nova Slovenija – Krščanski demokrati
105
11,78
10
SMC – Stranka modernega centra
146
16,39
SKUPAJ
891
100,00
II. 
Člani Občinskega sveta Občine Tišina, izvoljeni na volitvah 18. novembra 2018 so:
Volilna enota
Ime in priimek
Številka 
liste
Ime liste
1
Miro Berke, 11. 5. 1969, Gradišče 69 a
10
SMC
1
Vinko Gajšt, 14. 4. 1968, Tropovci, Kolesarska 60 
1
Neodvisna lista
1
Franc Horvat, 13. 12. 1972, Tišina 31
8
SLS
1
Ivan Horvat, 13. 5. 1959, Petanjci 40 c
9
N.Si
1
Petra Knaus, 4. 5. 1990, Murski Črnci 45 d
5
SD
1
Danijel Kolman, 30. 8. 1977, Petanjci 27
4
Lista 2018
1
Franc Kovač, 23. 5. 1961, Petanjci 18 a
2
DESUS
1
Marija Prelec, 22. 12. 1958, Murski Črnci 27 f
6
SDS
2
Oto Flisar, 17. 2. 1951, Borejci 25
1
Neodvisna lista
2
Rudolf Horvat, 8. 4. 1971, Vanča vas 67 b
10
SMC
2
Milan Karoli, 23. 10. 1956, Gederovci 14
2
DESUS
2
Štefan Krančič, 26. 4. 1966, Borejci 3
8
SLS
2
Gina Kulič, 3. 9. 1967, Krajna 30
5
SD
2
Viktor Obal, 5. 11. 1954, Rankovci 15 a
6
SDS
Č. 
ČLANI ODBOROV VAŠKIH SKUPNOSTI 
Na podlagi drugega odstavka 109. člena ZLV v zvezi z drugim odstavkom 11. člena istega zakona so bili v odbore vaških skupnosti v Občini Tišina izvoljeni naslednji kandidati:
Vaški odbor Borejci
1. Suzana Cigut (60 glasov)
Vaški odbor Gederovci
1. Jožef Balažic (glasov)
Vaški odbor Gradišče
1. Andreja Hari (120 glasov)
2. Boštjan Šadl (110 glasov)
Vaški odbor Krajna
1. Janez Marič (101 glasov)
2. Damjan Ficko (94 glasov)
Vaški odbor Murski Petrovci
1. Maček Franc (33 glasov)
2. Anton Želodec (29 glasov)
3. Mojca Klemenčič (27 glasov)
Vaški odbor Petanjci
1. Franc Kovač (233 glasov)
2. Franc Šinko (175 glasov)
Vaški odbor Rankovci
1. Dominik Gujt (81 glasov)
2. Anja Jablanovec (64 glasov)
3. Bojan Šadl (61 glasov)
Vaški odbor Sodišinci
1. Mirjan Kuzma (100 glasov)
Vaški odbor Tišina
1. Anton Lapoši (215 glasov)
2. Karel Ratnik (95 glasov)
Vaški odbor Tropovci
1. Nada Činč (244 glasov)
Vaški odbor Vanča vas - Borejci, Zaselek Romi
1. Mladenka Kovač (100 glasov)
2. Zlatko Hahn (99 glasov)
3. Rudolf Horvat (99 glasov).
D. 
V skladu z 90. členom ZLV bo Občinska volilna komisija poročilo o izidu volitev v Občini Tišina poslala županu, Državni volilni komisiji ter predstavnikom kandidatur oziroma list kandidatov.
Izid volitev bo Občinska volilna komisija objavila v Uradnem listu Republike Slovenije in v občinskem glasilu »Novine«.
Občinska volilna komisija ugotavlja, da v teku posameznih volilnih opravil ter ob samem glasovanju na voliščih ni bilo zaznati nobenih nepravilnosti, kar pomeni, da so volitve 2018 v organe lokalne skupnosti potekale v skladu z veljavno zakonodajo.
Št. 041-0008/2018
Tišina, dne 23. novembra 2018
Predsednik OVK 
Stanislav Žižek l.r.
Člani:
Alenka Mesarić l.r.
Simon Titan l.r.
Dejan Gomboc l.r.
Tadej Madjar l.r.
Dejan Karoli l.r.
Darinka Bodanec l.r.
Danica Forjan l.r.