Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018

Kazalo

1027. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 3549.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 79/09 in 51/10), 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US in 57/12) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 28/14) je Občinski svet Občine Štore na 20. redni seji dne 27. 3. 2018 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra naslednjim nepremičninam:
– parc. št. 962/3 k.o. Pečovje.
2. člen 
V zemljiški knjigi se pri vseh nepremičninah iz prejšnjega člena dovoli izbris zaznambe javnega dobra.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra zadeve: 478-0063/2012-9
Štore, dne 28. marca 2018
Župan 
Občine Štore 
Miran Jurkošek l.r.

AAA Zlata odličnost