Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2018 z dne 28. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2018 z dne 28. 2. 2018

Kazalo

546. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za tri člane Sodnega sveta, stran 1929.

  
Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a), drugega odstavka 16. člena Zakona o sodnem svetu (Uradni list RS, št. 23/17) ter v povezavi z Odlokom o volitvah članov Sodnega sveta (Uradni list RS, št. 10/18) objavljam
P O Z I V 
za zbiranje predlogov možnih kandidatov za tri člane Sodnega sveta 
Predsednik Državnega zbora me je 21. februarja 2018 obvestil, da 4. julija 2018 poteče mandat šestim članom Sodnega sveta, od tega trem članom, ki jih na predlog predsednika republike izvoli Državni zbor ter da je bil istega dne v Uradnem listu RS, št. 10/18 objavljen Odlok o volitvah članov Sodnega sveta, ki je za dan razpisa, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, določil 26. februar 2016. Na tej podlagi objavljam poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za tri člane Sodnega sveta.
Zakon o sodnem svetu določa, da Državni zbor na predlog predsednika republike člane Sodnega sveta izvoli izmed univerzitetnih profesorjev prava, odvetnikov in drugih pravnikov.
Zaželeno je, da so predlogi možnih kandidatov za člana Sodnega sveta obrazloženi ter da je priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti, če ta ne kandidira sam. Predlogom možnih kandidatov za člana Sodnega sveta morajo biti priložena tudi dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev.
Po tem, ko bom v skladu z zakonom o sodnem svetu sprejel odločitev o uvrstitvi kandidatov na kandidatno listo, ki jo moram predložiti Državnemu zboru in pred glasovanjem v Državnem zboru, je predvidena javna predstavitev kandidatov, ki bodo uvrščeni na kandidatno listo.
Predloge možnih kandidatov za tri člane Sodnega sveta je treba poslati do petka, 16. marca 2018, in sicer na naslov: Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana.
Uporabljeni izrazi v tem pozivu, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Št. 003-03-1/2018-2
Ljubljana, dne 27. februarja 2018
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost