Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2017 z dne 13. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2017 z dne 13. 12. 2017

Kazalo

3422. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Komisijo za preprečevanje korupcije za leto 2019 (OdRSPKPK19), stran 10659.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in tretjega odstavka 108. člena v zvezi s prvim odstavkom 171. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 16. novembra 2017 sprejel
O D L O K 
o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Komisijo za preprečevanje korupcije za leto 2019 (OdRSPKPK19) 
1. člen
(1) S tem odlokom se določi načrt ravnanja s premičnim premoženjem države za Komisijo za preprečevanje korupcije za leto 2019.
(2) Sestavni del načrta ravnanja s premičnim premoženjem države za Komisijo za preprečevanje korupcije za leto 2019 je načrt pridobivanja premičnega premoženja iz preglednice 3, ki je priloga tega odloka.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.
Št. 001-03/17-24/5
Ljubljana, dne 16. novembra 2017
EPA 2245-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 
Slika 1