Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

1711. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju skrbnika, stran 4636.

  
Na podlagi tretjega odstavka 167. člena in petega odstavka 171. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15 in 77/16) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju skrbnika 
1. člen 
Prvi odstavek 2. člena Sklepa o poročanju skrbnika (Uradni list RS, št. 11/16) se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Skrbnik poroča Agenciji podatke o domnevnih nepravilnostih, ki so posledica aktivnosti oziroma opustitve družbe za upravljanje, in bi lahko pomenila kršitev določb pravil upravljanja ali statuta investicijskega sklada oziroma določb Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15 in 77/16; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3) ali na njegovi podlagi izdanih splošnih aktov, ki jih je ugotovil pri opravljanju skrbniških storitev za posamezni investicijski sklad.«.
2. člen 
V prvem odstavku 3. člena se doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. nakupa in prodaje enot drugih investicijskih skladov iz četrtega odstavka 162. člena ZISDU-3;«.
Dosedanja četrta točka postane peta točka.
3. člen 
V prilogi 2 k sklepu se v II. poglavju spremeni 3. točka tako, da se glasi:
»3. Vrsta posla
Vpiše se dvomestna šifra:
01 primarni vpisnik oziroma vzdrževalec trga
02 prevzemna ponudba
03 denarni depozit
06 enote investicijskih skladov
04 prva prodaja
05 drugo«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 2017.
Št. 00701-7/2017-3
Ljubljana, dne 7. junija 2017
EVA 2017-1611-0064
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti