Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2016 z dne 15. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2016 z dne 15. 2. 2016

Kazalo

435. Sklep o merilih za izbiro izrednega skrbnika, stran 1379.

  
Na podlagi 178. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o merilih za izbiro izrednega skrbnika 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
Ta sklep določa podrobna merila, na podlagi katerih Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) določi izrednega skrbnika iz tretjega odstavka 177. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3).
2. člen 
(merila za izbiro izrednega skrbnika) 
(1) Agencija pri izbiri izrednega skrbnika upošteva naslednja merila:
– istovrstnost tipov in vrst investicijskih skladov, za katere izredni skrbnik že opravlja skrbniške storitve s tipi in vrstami investicijskih skladov, za katere se izvaja izredni prenos opravljanja skrbniških storitev;
– trge, na katerih opravlja skrbniške storitve skrbnik sam ali preko podskrbnikov, v zvezi z lastnostmi in geografsko opredeljenostjo investicijskih skladov, za katere se izvaja izredni prenos opravljanja skrbniških storitev;
– rok, v katerem je po presoji Agencije izredni skrbnik sposoben izvesti aktivnosti v zvezi z izrednim prenosom opravljanja skrbniških storitev;
– oceno vpliva obremenitve izrednega skrbnika na kadrovskem in organizacijskem področju zaradi izrednega prenosa opravljanja skrbniških storitev.
(2) Agencija lahko upošteva tudi druga merila za izbiro izrednega skrbnika, ki jih navede v izreku odločbe o izrednem prenosu opravljanja skrbniških storitev na izrednega skrbnika.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-54/2015-4
Ljubljana, dne 10. februarja 2016
EVA 2016-1611-0032
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.

AAA Zlata odličnost