Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2015 z dne 10. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2015 z dne 10. 12. 2015

Kazalo

3764. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogaška Slatina v letu 2016, stran 11591.

  
Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – odl. US, 1/99 – ZNIDC, 70/00, 51/02, 94/02 – odl. US, 69/05, 103/07, 99/13, 46/14, 11/15) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12, 28/15) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 12. redni seji dne 25. 11. 2015 sprejel
S K L E P 
o financiranju političnih strank v Občini Rogaška Slatina v letu 2016 
1. člen
Politična stranka, ki je kandidirala kandidate oziroma kandidatke na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz občinskega proračuna sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Stranka dobi sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta.
2. člen 
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto. Za vsak dobljeni glas na zadnjih volitvah za občinski svet pripada politični stranki 0,28 EUR na mesec. Strankam se sredstva na podlagi zahtevka nakazujejo trimesečno na njihove transakcijske račune.
3. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 99/07).
Št. 0320-0005/2015-03
Rogaška Slatina, dne 25. novembra 2015
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič l.r.