Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2015 z dne 10. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2015 z dne 10. 12. 2015

Kazalo

3753. Avtentična razlaga 18. člena Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Medvode, stran 11554.

  
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in 55/14 – popr.) in 96. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 10. seji dne 18. 11. 2015 sprejel
A V T E N T I Č N O  R A Z L A G O 
18. člena Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Medvode (Uradni list RS, št. 45/09)
1. člen 
Sprejme se avtentična razlaga 18. člena Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Medvode (Uradni list RS, št. 45/09).
2. člen 
Besedilo 18. člena Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Medvode (Uradni list RS, št. 45/09) je razumeti tako, da so plačila komunalnega prispevka za gradnjo objektov, ki so namenjeni za uresničevanje javnih interesov na področju šolstva, športa, kulture, zdravstva, socialnega in otroškega varstva, zaščite in reševanja ter gradnjo občinskih stanovanj oproščene tudi krajevne skupnosti kot ožji deli Občine Medvode.
3. člen 
Avtentična razlaga je sestavni del odloka.
4. člen 
Avtentična razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2015-2
Medvode, dne 18. novembra 2015
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.