Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015

Kazalo

229. Akt o spremembah Meril za visokošolsko transnacionalno izobraževanje, stran 530.

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi enajste in dvanajste alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, v nadaljevanju: ZViS) na 86. seji dne 18. 12. 2014 sprejel
A K T
o spremembah Meril za visokošolsko transnacionalno izobraževanje
1. člen
V Merilih za visokošolsko transnacionalno izobraževanje (Uradni list RS, št. 18/12 in št. 38/13) se v tretjem odstavku 7 člena številka »8.« nadomesti s številko »9.«, številka »9.« pa s številko »10.«.
2. člen
Deseti člen se spremeni tako, da se v 4. in 5. točki besedna zveza »ponudnik VTI« nadomesti z besedno zvezo »izvajalec VTI«.
3. člen
Ta akt začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-6/2010/44
Ljubljana, dne 18. decembra 2014
dr. Andreja Kocijančič l.r.
Predsednica sveta
Nacionalne agencije Republike Slovenije
za kakovost v visokem šolstvu