Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4201. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, stran 13781.

  
Na podlagi drugega odstavka 116. člena in četrtega odstavka 132. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje 
1. člen
V Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 66/15) se v prvem odstavku 70. člena besedilo »iz prve alinee drugega odstavka 67. člena tega akta« nadomesti z besedilom »iz prve alinee drugega odstavka 68. člena tega akta«.
2. člen 
V prvem odstavku 119. člena se pomen oznake »Polnjenje EV na AC« spremeni tako, da se po novem glasi: »– odjemna mesta za polnjenje električnih avtomobilov na javni infrastrukturi hitrih polnilnic na avtocestnem križu in drugih hitrih polnilnic«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Pri obračunu omrežnine za distribucijski sistem se odjemalcem, ki so uvrščeni v odjemno skupino brez merjenja moči, oziroma gospodinjstvom, ki se samooskrbujejo z električno energijo, poleg tarifnih postavk iz prejšnjega odstavka mesečno obračuna še dodatna tarifna postavka za obračunsko moč:
Odjemna skupina
Obračunska moč (EUR/kW)
brez merjenja moči
gospodinjstva
«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 211-34/2015-92/435
Maribor, dne 18. decembra 2015
EVA 2015-2430-0118
Predsednica sveta
Agencije za energijo
Ivana Nedižavec Korada l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti