Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2014 z dne 24. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2014 z dne 24. 1. 2014

Kazalo

161. Uredba o izvajanju Uredbe 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo, stran 524.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa pristojni organ v skladu s prvim odstavkom 8. člena Uredbe (EU) št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe št. 1364/2006/ES in spremembi uredb (ES) št. 713/2009, (ES) št. 714/2009 in (ES) št. 715/2009 (UL L št. 115 z dne 25. 4. 2013, str. 39; v nadaljnjem besedilu: Uredba 347/2013/EU).
2. člen
(pristojni organ)
Pristojni organ za izvajanje Uredbe 347/2013/EU je ministrstvo, pristojno za prostor, graditev in energijo, ki v ta namen izvaja naslednje naloge:
– na področju prostora in graditve vodi postopke za izdajo celovite odločitve,
– na področju energetike spremlja izvajanje Uredbe 347/2013/EU ter o tem obvešča Evropsko komisijo in regionalne skupine.
3. člen
(dodatne naloge predlagatelja projekta)
Pravna oseba, ki predlaga projekt v skladu z določili Uredbe 347/2013/EU (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj projekta), vzpostavi in redno posodablja spletno stran, na kateri objavi ustrezne informacije o projektu skupnega interesa. To spletno mesto je povezano s spletnim mestom Evropske komisije in spletno stranjo pristojnega organa ter izpolnjuje zahteve iz Priloge VI Uredbe 347/2013/EU.
4. člen
(prehodna ureditev)
Predlagatelj projekta vzpostavi spletno stran iz prejšnjega člena najpozneje do 31. januarja 2014.
5. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-2/2014
Ljubljana, dne 23. januarja 2014
EVA 2013-2430-0132
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti