Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2014 z dne 30. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2014 z dne 30. 4. 2014

Kazalo

1296. Pravilnik o spremembi Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil, stran 3638.

Na podlagi prvega odstavka 27. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil
1. člen
V Pravilniku o registraciji motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 48/11, 4/13 in 20/14) se v prvem odstavku 53. člena v prvi alineji besedilo »19. maja 2014« nadomesti z besedilom »porabe zalog, vendar najpozneje do 15. oktobra 2014«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-141/2014
Ljubljana, dne 25. aprila 2014
EVA 2014-2430-0062
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor