Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2013 z dne 25. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2013 z dne 25. 10. 2013

Kazalo

3193. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih javnih listin v osnovni šoli, stran 9564.

Na podlagi 71. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) in 86. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF in 63/13) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o obrazcih javnih listin v osnovni šoli
1. člen
V Pravilniku o obrazcih javnih listin v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 44/08 in 32/09) se besedilo 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»Obrazec za zaključno spričevalo osnovne šole je velikosti 210 x 297 mm, (A4 format) in natisnjen na 120 g/m2 trajnejšem ofsetnem brezlesnem papirju.
Obrazci za spričevalo o končanem razredu osnovne šole (z opisnimi ocenami), spričevalo o končanem razredu osnovne šole (s številčnimi ocenami), potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti in izpis iz evidence so velikosti 210 x 297 mm (A4 format) in natisnjeni na 90 g/m2 trajnejšem ofsetnem brezlesnem papirju.
Obrazec za obvestilo o zaključnih ocenah ob koncu pouka v šolskem letu je velikosti 210 x 297 mm (A4 format) in natisnjen na 80 g/m2 brezlesnem belem papirju.
Obrazec za kolesarsko izkaznico je velikosti 55 x 85 mm in natisnjen na 200 g/m2 brezlesnem kartonu. Izkaznico se zalepi v samolepilni PVC ovitek.«.
2. člen
Priloga se nadomesti z novo prilogo, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-49/2013
Ljubljana, dne 26. avgusta 2013
EVA 2013-3330-0048
dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost