Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013

Kazalo

2849. Sklep o pravilih upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada, stran 8771.

Na podlagi petega odstavka 296. člena, tretjega odstavka 302. člena in šestega odstavka 303. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o pravilih upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino pravil upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada.
(2) Ta sklep se smiselno uporablja tudi za kritne sklade in skupino kritnih skladov iz 323. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2).
2. člen
(pravila upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada)
Pravila upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada vsebujejo dejstva in podatke o vzajemnem pokojninskem skladu iz priloge 1 k temu sklepu, navedene v enakem zaporedju in z enakimi naslovi kot jih določa ta priloga.
3. člen
(pravila upravljanja krovnega pokojninskega sklada)
Pravila upravljanja krovnega pokojninskega sklada vsebujejo dejstva in podatke o krovnem pokojninskem skladu ter podatke o vsakem posameznem podskladu krovnega pokojninskega sklada iz priloge 2 k temu sklepu, navedene v enakem zaporedju in z enakimi naslovi kot jih določa ta priloga.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
(prehodna določba)
V primeru, da v skladu s petim odstavkom 416. člena ZPIZ-2 del pravil upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada ali krovnega pokojninskega sklada začne veljati kasneje kot ostale določbe, se na naslovni strani pravil upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada ali krovnega pokojninskega sklada posebej navede začetek veljave tega dela pravil.
5. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00702-7/2013-4
Ljubljana, dne 18. septembra 2013
EVA 2013-1611-0131
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost