Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2013 z dne 30. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2013 z dne 30. 8. 2013

Kazalo

2719. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob Pesnici v občini Kungota, stran 8314.

Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob Pesnici v občini Kungota
1. člen
Ta uredba določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob Pesnici v občini Kungota, ki zožuje priobalno zemljišče.
2. člen
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča ob Pesnici v občini Kungota poteka po zemljišču parcel številka 1508/1, 1509/1, 1509/2, 1779 in 1782, vse k. o. Mali Rošpoh, in 560/14, k. o. Gradiška.
(2) Zunanja meja priobalnega zemljišča ob Pesnici v občini Kungota poteka po zemljiščih iz prejšnjega odstavka in je določena s točkami državnega koordinatnega sistema iz priloge, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz prejšnjega člena se vnese kot podatek v zemljiški kataster oziroma v evidenco pravnih režimov v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-47/2013
Ljubljana, dne 29. avgusta 2013
EVA 2013-2330-0158
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost