Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013

Kazalo

224. Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja, stran 917.

Na podlagi 8. in 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja
1. člen
V Uredbi o izvajanju sheme šolskega sadja (Uradni list RS, št. 64/12) se v 5. členu za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na rok iz prvega odstavka tega člena se lahko vloge za obdobje sheme od 1. avgusta 2013 do 31. julija 2014 predložijo agenciji do 26. januarja 2013.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-3/2013
Ljubljana, dne 24. januarja 2013
EVA 2013-2330-0002
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost