Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2013 z dne 12. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2013 z dne 12. 7. 2013

Kazalo

2303. Tarifna priloga 2013 št. 1. h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije, stran 6762.

Na podlagi 69. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (Uradni list RS, št. 14/06, 87/06, 76/07, 46/08, 70/08, 10/10, 70/11, 84/11 in 70/12) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavniki delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kovinskih materialov
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kovine
kot predstavniki delojemalcev:
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI)
KNSS Neodvisnost
Neodvisni sindikat Slovenije – Sindikat kovinske industrije (NSS – SKI)
Konfederacija sindikatov 90 – Sindikat kovinske, elektroindustrije in elektronike (KS 90 – SKEIE)
T A R I F N O P R I L O G O 2 0 1 3 št. 1
h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
1. člen
TARIFNA PRILOGA 1
Tarifna priloga 1 se spremeni tako, da glasi:
1. Najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede od 1. 7. 2013 dalje znašajo:
+------------------------------+------------------+-------------+
|Tarifni razred        | Najnižja mesečna | Najnižja  |
|               | osnovna plača za |osnovna plača|
|               | 174 ur v EURO  |na uro v EURO|
+------------------------------+------------------+-------------+
|I. enostavna dela       |   501,12   |  2,88   |
+------------------------------+------------------+-------------+
|II. manj zahtevna dela    |   555,06   |  3,19   |
+------------------------------+------------------+-------------+
|III. srednje zahtevna dela  |   610,74   |  3,51   |
+------------------------------+------------------+-------------+
|IV. zahtevna dela       |   699,48   |  4,02   |
+------------------------------+------------------+-------------+
|V. bolj zahtevna dela     |   762,12   |  4,38   |
+------------------------------+------------------+-------------+
|VI. zelo zahtevna dela    |   889,14   |  5,11   |
+------------------------------+------------------+-------------+
|VII. visoko zahtevna dela   |   1.040,52   |  5,98   |
+------------------------------+------------------+-------------+
|VIII. najbolj zahtevna dela  |   1.190,16   |  6,84   |
+------------------------------+------------------+-------------+
|IX. izjemno pomembna, najbolj |   1.404,18   |  8,07   |
|zahtevna dela         |         |       |
+------------------------------+------------------+-------------+
2. V primeru, da bi izplačilo plač iz te tarifne priloge ogrozilo delovna mesta, se delodajalec in sindikat pri delodajalcu ob soglasju sindikata dejavnosti lahko dogovorita o izplačilu nižjih plač, kot jih določa ta tarifna priloga.
3. Najnižji polni regres za letni dopust znaša 855 € in velja do določitve zneska za letni dopust za leto 2014.
4. Delodajalec povrne stroške za prehrano med delom, stroške na službenem potovanju, terenski dodatek in nadomestilo za ločeno življenje v višini zgornjega zneska veljavne uredbe Vlade RS, ki določa višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih odhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, razen stroškov za prevoz na delo in z dela, ki jih povrne najmanj v višini 80 % cene javnega prevoza.
5. Stranki te kolektivne pogodbe bodo zneske iz tarifne priloge objavile mesečno v svojih glasilih.
2. člen
Ta dodatek h kolektivni pogodbi začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2013 dalje.
Ljubljana, dne 21. junija 2013
Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kovinskih materialov
Marjan Mačkošek l.r.
Predsednik Upravnega odbora
 
Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija kovine
Franci Bratkovič l.r.
Predsednik
 
Sindikat kovinske in elektroindustrije (SKEI)
Lidija Jerkič l.r.
Predsednica
 
Neodvisni sindikat Slovenije – Sindikat kovinske industrije (NSS-SKI)
Vladimir Pajek l.r.
Predsednik
 
Konfederacija sindikatov 90 – Sindikat kovinske, elektroindustrije in elektronike
(KS 90 SKEIE)
Damjan Volf l.r.
Pooblaščenec
 
KNSS Neodvisnost
Drago Lombar l.r.
Predsednik
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 8. 7. 2013 izdalo potrdilo št. 02047-1/2006-39 o tem, da je Tarifna priloga 2013 št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 8/8.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti