Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013

Kazalo

1880. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole, stran 5678.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
1. člen
V Pravilniku o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (Uradni list RS, št. 109/11, 10/12 in 92/12) se v 5. členu v točki 1. 1. 7. Angleščina dodata nov prvi in drugi odstavek, ki se glasita:
»Učitelj angleščine v prvem obdobju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji) ali razredni pouk
in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz angleščine.
Učitelj angleščine v prvem obdobju je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program angleščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje angleščine ali anglistika
in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja.«.
Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
V točki 1. 1. 8. Nemščina se dodata nov prvi in drugi odstavek, ki se glasita:
»Učitelj nemščine v prvem obdobju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji) ali razredni pouk
in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz nemščine.
Učitelj nemščine v prvem obdobju je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program nemščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje nemščina, nemcistika, germanistika ali nemščina kot tuj jezik
in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja.«.
Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-65/2013
Ljubljana, dne 29. maja 2013
EVA 2013-3330-0065
dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost in šport izdaja

AAA Zlata odličnost