Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2013 z dne 15. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2013 z dne 15. 4. 2013

Kazalo

1243. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o upravljanju in uporabi javnih športnih objektov in športnih površin v Občini Dravograd, stran 3932.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 17/10 – Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10 in 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 20. in 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 – Odl. US: U-I-210/1998-32, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) ter 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08 – UPB2) je Občinski svet Občine Dravograd na 20. redni seji dne 4. 4. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o razveljavitvi Pravilnika o upravljanju in uporabi javnih športnih objektov in športnih površin v Občini Dravograd
1. člen
S tem Pravilnikom se razveljavlja Pravilnik o upravljanju in uporabi javnih športnih objektov in športnih površin v Občini Dravograd (Uradni list RS, št. 57/08 in 15/10).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2013-41
Dravograd, dne 4. aprila 2013
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.