Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2013 z dne 15. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2013 z dne 15. 4. 2013

Kazalo

1225. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi višine sredstev za najem prostora za grobove na pokopališčih in uporabi mrliških vežic, ki so v uporabi na območju Občine Gornji Petrovci, stran 3816.

Na podlagi Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 34/84 in 26/90), Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 39/98), Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi višine sredstev za najem prostora za grobove na pokopališčih in uporabi mrliških vežic, ki so v uporabi na območju Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 64/10) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 19. redni seji dne 15. 3. 2013 sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o določitvi višine sredstev za najem prostora za grobove na pokopališčih in uporabi mrliških vežic, ki so v uporabi na območju Občine Gornji Petrovci
1. člen
Prvi člen sklepa se spremeni in se glasi takole:
Višina enoletne najemnine za posamezni grob znaša 15,00 EUR.
V ceno je vključen 20% DDV.
2. člen
Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati Sklep o spremembi Sklepa o določitvi višine sredstev za najem prostora za grobove na pokopališčih in uporabi mrliških vežic, ki so v uporabi na območju Občine Gornji Petrovci, objavljen v Uradnem listu RS, št. 64/10.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na seji občinskega sveta in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2013-9
Gornji Petrovci, dne 9. aprila 2013
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.