Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2013 z dne 15. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2013 z dne 15. 4. 2013

Kazalo

1215. Sklep o določitvi kandidatov, ki v skladu s 14. členom Zakona o poslancih opravljajo funkcijo poslancev namesto poslancev, ki opravljajo funkcijo v Vladi, stran 3801.

Na podlagi 14. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni zbor na seji dne 11. aprila 2013 sprejel naslednji
S K L E P
V času, ko poslanka in poslanec, ki sta prevzela funkcijo v Vladi, v skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o poslancih ne moreta opravljati funkcije poslanke ali poslanca, opravljata to funkcijo v skladu z drugim odstavkom 14. člena Zakona o poslancih od današnjega dne:
– namesto Gašparja Gašparja Mišiča mag. Mirjam Bon Klanjšček, roj. 18. 7. 1954, stanujoča Pri hrastu 9, Kromberk;
– namesto Tamare Vonta dr. Jožef Kunič, roj. 6. 1. 1946, stanujoč Cesta v Zgornji log 31, Ljubljana.
Št. 020-02/13-28/6
Ljubljana, dne 11. aprila 2013
EPA 1095-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik